Eesti Tervisemuuseumi Rohelise Muuseumi eesmärgid

Eesti Tervisemuuseum on võtnud oma südameasjaks inimesi innustada ja õpetada iseenda ning lähikondsete tervise eest hoolitsema ja nautima hea enesetundega täiel rinnal oma elu.

Oleme seadnud oma eesmärgiks liituda 2023. aastal Rohelise Muuseumi süsteemiga – viime selleks oma tegevused kooskõlla rohelise muuseumi põhimõtete ja tegevuskriteeriumitega. Meie eesmärk on vähendada tegevustest tulenevat keskkonnamõju, panustades Eestimaa elanike, külaliste ning meie töötajate mitmekülgsesse heaollu.

Selle saavutamiseks on Tervisemuuseumis tegevust alustanud rohelise muuseumi töögrupp, mille peamisteks ülesanneteks on  muuseumi keskkonnateadliku tegevuskava koostamine ja selle elluviimise juhtimine. Meie eesmärkideks on edendada muuseumi ringmajanduse põhimõtteid, vältida liigset jäätmete teket ja koguda tekkivaid jäätmeid liigiti. Lisaks soovime suurendada töötajate ja sihtrühmade keskkonnateadlikkust ning vähendada näituste korraldusest tulenevat keskkonna jalajälge.

Rohelise muuseumi süsteemi on välja töötanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus koostöös Rahvusvahelise Muuseumi Nõukogu ICOM Eesti Rahvuskommiteega. Muuseumidele mõeldud keskkonnajuhtimise süsteem on kutsutud ellu eesmärgiga rääkida kaasa ja näidata eeskuju ühiskonnas oluliseks saanud jätkusuutlikkuse teemal.