Roheline muuseum

Eesti Tervisemuuseum on võtnud oma südameasjaks inimesi innustada ja õpetada iseenda ning lähikondsete tervise eest hoolitsema ja nautima hea enesetundega täiel rinnal oma elu.

Meie näitusesaalidest, tuuridelt, loengutelt ja tundidest leiab põneva sissevaate anatoomiasse ja füsioloogiasse. Siit saab teada, kuidas hoida oma keha ja vaim tervena ja lisaks ka ülevaate tervishoiu ning Eesti meditsiiniajaloost. Kaasahaaravad ja mõtlemapanevad muuseumitunnid ja näitused pakuvad külastajale suurepärase muuseumielamuse. Mida rohkem usaldusväärset informatsiooni on keha ja selle toimimise kohta, seda lihtsam on tervena püsida ja õnnelik olla. Meie muuseumipere siiras soov on, et kõik külalised saavad eredalt meeldejääva elamuse ning oskuse ja julguse teha edaspidises elus tervislikumaid valikuid.

Keskkond mõjutab inimeste vaimset ja füüsilist tervist, seetõttu on meie eesmärk vähendada tegevustest tulenevat keskkonnamõju, suurendada töötajate ja sihtrühmade keskkonnateadlikkust, panustades Eestimaa elanike, külaliste ning meie töötajate mitmekülgsesse heaollu. Samuti edendame muuseumi ringmajanduse põhimõtteid, väldime liigset jäätmete teket ja kogume tekkivaid jäätmeid liigiti. Lisaks soovime vähendada näituste korraldusest tulenevat keskkonna jalajälge.

Tervisemuuseumi keskkonnapõhimõtted on vastavuses Tervisemuuseumi põhikirja ja arengukavaga, lähtutakse üleriigilisest planeeringust „Eesti 2035“, Faro konventsioonist, ICOMi rahvusvahelisest muuseumieetikast ja ÜRO säästva arengu eesmärkidest.

Tervisemuuseumis tegutseb rohelise muuseumi töörühm, kes vaatab igal aastal üle Rohelise Muuseumi tegevuskava ning keskkonnapõhimõtted.

Lisainfo: töörühma koordinaator Kairi Kallaste

Rohelise muuseumi süsteemi on välja töötanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus koostöös Rahvusvahelise Muuseumi Nõukogu ICOM Eesti Rahvuskomiteega. Muuseumidele mõeldud keskkonnajuhtimise süsteem on kutsutud ellu eesmärgiga rääkida kaasa ja näidata eeskuju ühiskonnas oluliseks saanud jätkusuutlikkuse teemal.