Giidituurid

Giidituur on hea võimalus saada juhendatud ülevaade muuseumi teematubades ja näitustel pakutavast. Külastusjuht kannab hoolt selle eest, et ruumides liikumine oleks sujuv ning muuseumikülastus meeldejääv. Kasutame palju esemelisi eksponaate (sh mulaaže ja palsameeritud päris elundeid – plastinaate). Külastusjuht oskab neist põnevaimatele osutada ja vahendada huvitavat informatsiooni sidusa ning meeliköitva tervikuna. Tuuril arvestame grupiliikmete huvidega ja vastame arutelu käigus tekkivatele küsimustele. Meie külastusjuhid viivad muuseumituure läbi nii eesti, vene kui inglise keeles.

Üldtuur

Üldtuuri käigus saadab külastusjuht gruppi läbi muuseumi teematubade ja näituste ning vahendab teekonnal põnevaid fakte ja vastab küsimustele. Oma olemuselt on üldtuur kiire ja ülevaatlik ning ajaraamidest tulenevalt teemadesse väga süvitsi ei minda. Seepärast on üldtuur sobilik näiteks esmakordselt muuseumiga tutvumiseks.

Teematuur

Teematuuril keskendume grupile enam huvipakkuvale teemale või teemavaldkonnale (näiteks: evolutsioon, rakk, rasedus ja sünnitus vms). Sel juhul külastame vaid teemaga seotud näituseruume. Piisava etteteatamisajaga koostame võimalusel personaalse teematuuri vastavalt tellija soovile.

Klaasnaine ja 100 000 korda suurendatud rakumudel

Soovi korral saab tuuril või sellele lisaks kuulata 7-9 min kestvat audioloengut klaasnaisest (ülevaade inimorganismi siseehitusest) ja/või rakust (raku ehitus ja selle elutegevus). Nimetatud loenguid saab kuulata eesti, vene või inglise keeles.

Tuuride broneerimine

Kõik grupiviisilised külastused palume eelnevalt broneerida:

Grupi suurus: ühes rühmas kuni 22 inimest *
Tuuri kestus: 45-60 min
Tuuri hind: grupi juhendamise tasu 30€ **, lisandub muuseumipilet

* Suuremad grupid jagame parema külastuskogemuse tagamiseks väiksemateks rühmadeks.
** Kui grupp jagatakse väiksemateks rühmadeks, on ühe rühma juhendamise tasu 25€

Kui grupp saabub eelbroneeringuta, ei pruugi meil olla võimalik soovitud teenust pakkuda. Samuti võib see takistada teiste külastusgruppide näitusesaalides liikumist ja muuseumiga tutvumist. Sellest tulenevalt on muuseumil õigus iseseisvalt külastava grupi näitusesaalides liikumist vajadusel piirata.