Tervisemuuseumi sündmuskorralduse keskkonnahoidlikud põhimõtted

Materjalid ja ostud

 • Nimekaardid, käepaelad, sildid ja muud trükitavad materjalid (nii materjalide disain kui ka valik) on korduvkasutatavad. Esemete tagastamine on tehtud külastajale lihtsaks ja selgelt arusaadavaks.
 • Meenete ja kingitustena ei jagata ühekordse kasutusega asju, v.a toit.
 • Eelistame söödavaid kingitusi. Suurema tellimuse puhul kontakteerume otse tootjaga, väiksema mahu korral leiab sobivaid söödavaid kingitusi muuseumipoe valikust.
 • Jagame meeneid ja kinke nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
 • Kui on kindel soov kinkida midagi püsivamat, siis eelistame keskkonnahoidlikult ja sotsiaalselt vastutustundlikult toodetud kinki ja praktilisi kingitusi, mida saaja suure tõenäosusega tegelikult ka vajab ja kasutab.
 • Väldime kaupade, kinkide jm inventari liigset pakendamist ja tellimist. Planeerime koguseid võimalikult täpselt, et ülejäägid oleks minimaalsed.
 • Sündmuse läbiviimiseks vajaminevad esemed (näiteks dekoratsioonid, sisustus jms) peavad olema korduvkasutatavad.
 • Eelistame korduvkasutatavaid lahendusi, looduslikke materjale või erinevaid taaskasutatud materjalides tooteid.
 • Kasutame nii vähe kui võimalik ja nii kaua kui võimalik, kasutame juba olemasolevaid lahendusi. Järgijäänu saadame ringlusesse.
 • Asendame võimalikult palju pabermaterjale (kutsed, trükised jms) elektrooniliste alternatiividega, kuid jälgime, et ei tekiks üleliigset digiprügi.

Toitlustus ja veekasutus

 • Eelistame kasutada korduvkasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi.
 • Eelistame pärisnõusid või võtame ühendust tegutseva teenuspakkujaga, et leida enda sündmusele sobiv lahendus (nt. Ringo, Panditops).
 • Eelistame toitlustajaid, kes pakuvad hooajalisest ja mahedast toorainest valmistatud toitu. Eelistame võimalusel rohelist energiat kasutatavat toitlustusettevõtet.
 • Järelejäänud toidule tuleb leida kasutus. Võimalik on see annetada või korraldajatele ja klientidele kaasa anda, eelistatavalt korduvkasutatavates anumates. Söödavat toitu ei tohi ära visata. Tekkinud toidujäätmed tuleb anda biojäätmete käitlejale või viia võimalusel kohalikku komposti.
 • Toitlustaja/cateringi olemasolul vastutab selle eest teenusepakkuja.
 • Lubame korraldajal/osalejatel kaasa võtta korduvkasutatavad joogipudelid ja oma toidunõud.
 • Võimaldame loputada nõusid sündmuse ajal, kui see on sündmuse iseloomu ja suurusega kooskõlas.
 • Tasuta puhas kraanivesi on kättesaadav. Võimalusel väldime pudelivee (ja muude pudelijookide) serveerimist.
 • Eelistame võimalusel õiglase kaubanduse põhimõtete järgi toodetud kohvi, teed, suhkrut ja muid toiduaineid ning jooke.

Jäätmekäitlus

 • Jäätmete liigiti kogumine peab olema korraldatud nii sündmuse osalejatele, korraldajatele kui ka kauplejatele.
 • Laename või teeme liigiti kogumise sildid iga liigi kohta ja vastava selgitusega, mis on antud üritusele sobiv lisainfo.
 • Külastajatelt jäätmete kogumise liigid sõltuvad sündmuse iseloomust. Kindlasti tuleb koguda eraldi pakend (kui seda sündmusel tekib), biojäätmed, panditaara ja segaolmejäätmed.
 • Jäätmete kogus sõltub sellest, mis vahenditega üritust ettevalmistatakse, mida võivad külastajad kaasa võtta ning mis on ürituse sisu.

Transport

 • Jagame külastajatele infot erinevate transpordivõimaluste kohta, mis on alternatiiviks üksi autoga tulemisele. Olemasolevatele ja plaanitavatele infokandjatele, promomaterjalidele ja sündmuse kirjeldusele lisame võimalusel soovituse tulla sündmusele ühistranspordiga, rattaga või jalgsi.
 • Muuseumi ees on rattaparkla ja rataste lukustamise võimalus.
 • Muuseumi kodulehel on külastajale info võimalike transpordivahendite liininumbrite ja lähimate peatustega.

Energia ja ressursitõhusus

 • Reguleerime energia kasutamist. Mitmepäevase sündmuse külastajatevälisel ajal viime elektrikasutuse toimumispaigas minimaalseks viisil, mis ei takista sündmuse toimumist.
 • Väldime ressursside raiskamist. Sündmuse ajal ja järel jälgime, et ei tekiks ressursi kadu. Kontrollime jooksvalt, et vesi veekraanides ei ole jäänud jooksma, desovahendite anumad ei leki, elektrilised seadmed ei ole jäänud “tühjalt” tööle.
 • Jälgime võimalusel sündmusel kasutatava inventari valimisel, et see oleks võimalikult energiasäästlik.
 • Kasutame elektrienergiat tarbivaid seadmeid väikseimas võimalikus mahus.
 • Muuseumis on liikumisanduritega valgustid, mis kustuvad, kui ruumides ei ole liikumist.

Arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga

 • Muuseumi territoorium ja lähiümbrus peab pärast sündmust jääma sama heasse seisukorda, kui see oli enne sündmust.
 • Järgime Tallinna linna avaliku korra eeskirja reegleid, kui muuseumis toimub avalik üritus.
 • Muuseumi ruumides ei ole lubatud kasutada ilutulestikku ja lahtist tuld (nt küünlad, vulkaanküünlad, säraküünlad jne).
 • Parkimisega seotud info on külastajale kättesaadav muuseumi kodulehel.
 • Võimalusel kaasame sündmuse toimumispaiga piirkonna kogukonda, pakkudes neile osalemisvõimalust vabatahtlikena, soodustusega sissepääsu, jne.

Kommunikatsioon

 • Muuseumi keskkonnahoiuga seotud reeglid ja juhised on külastajatele muuseumi kodulehele kättesaadavad.
 • Selgitame külastajatele ja partneritele keskkonnareegleid ning -juhiseid ka kohapeal sündmuse ajal.
 • Kajastame vajadusel sündmuse avalikus kommunikatsioonis ka keskkonnaalaseid eesmärke ja tegevusi. Toetame kommunikatsiooni nii kohapeal kui sündmuse eel infograafikaga (sildid, viidad jms). Kasutame lihtsat keelt, väldime erialast sõnavara.
 • Loome lihtsad ja selged juhised keskkonnahoiu ja jäätmekorralduse reeglite kohta, mis kehtivad sündmuse eel, selle ajal ja pärast sündmust.