Kogumispoliitika

Kogumistöö põhialusteks on koguda peamiselt Eesti meditsiiniajaloo ja tervishoiuga seotud isikute, institutsioonide ning valdkondade ajaloolisi ja tänapäevaseid esemeid, trükiseid, dokumente, fotosid ning muid materjale. Lisaks kogutakse muuseumi näituste ja pedagoogilise töö jaoks vajalikke õppevahendeid.

Muuseum ei kogu fondis rikkalikult esindatud, teistes muuseumites esinevaid, väga halvas seisukorras või kogumispoliitika kriteeriumitele mittevastavaid esemeid.

Kogumispoliitika põhimõtted:

 1. muuseum võtab vastu asju, mis vastavad muuseumi kogumispoliitika põhialustele ja suundadele ning mis omavad tähtsust Eesti Tervishoiu Muuseumi kogude terviklikkuse seisukohast;
 2. muuseum võtab arvele asju, mis on võimalikult heas seisukorras;
 3. muuseum võtab põhikogusse vastu asju, mis on rariteetsed;
 4. muuseum võtab vastu asju, mis on vajalikud õppevahenditena;
 5. muuseum ei võta vastu ning arvele asju, mis ei vasta muuseumi kogumispoliitikale;
 6. muuseum ei võta arvele asju, mille säilitamiseks, eksponeerimiseks või mille üle arvestuse pidamiseks puuduvad tingimused või eelarvelised võimalused;
 7. muuseum ei võta vastu asju, mille kohta pole piisavalt andmeid või päritolu on teadmata;
 8. kõik muuseumikogu täiendamise otsused peavad olema kaalutletud ja põhjendatud ning vastama kogumispoliitika põhimõtetele ning kriteeriumidele asja väärtuse hindamisel.

Esemekogu

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • jätkatakse olemasolevate valdkondade täiendamist;
 • kogutakse kuulsate Eesti meedikute meditsiinilisi ning isiklikke esemeid;
 • jätkatakse pimedate kogu täiendamist;
 • kogutakse rariteetset välismaa meditsiinilist toodangut;
 • ei koguta dubleerivat materjali, mis on esindatud teistes muuseumides ning hästi esindatud masstoodangut.

Täiendamisvajadused:

 • tekstiil – ajaloolised meditsiinitöötajate rõivad;
 • vanad anatoomilised õppevahendid;
 • uusimad Eestis välja töötatud meditsiinitehnika ja abivahendite prototüübid;
 • Eesti meditsiinitehnika ajalooline areng ning avastused;
 • invaabivahendid;
 • kirurgia.

Fotokogu

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • jätkub süstemaatiline organisatsioonide, isikute või asutuste jäädvustamine digitaalselt;
 • kogutakse originaalfotosid, kas siis negatiiv-, positiiv- või digitaalkujutisena;
 • erandjuhul võetakse vastu väga hea kvaliteediga koopiafotosid (negatiiv-, positiiv- või digitaalkujutised) kui tegemist on unikaalse ülesvõttega;
 • valguskoopiaid põhikogusse vastu ei võeta.

Täiendamisvajadused:

 • Eesti meditsiiniajaloos märkimisväärsete isikute, organisatsioonide, sündmuste ning olustike fotod.

Dokumendikogu

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • kogutakse originaale.

Täiendamisvajadused:

 • Eesti meditsiiniajaloos märkimisväärsete isikute, organisatsioonide, sündmuste ning olustike dokumentatsioon;
 • institutsioone puudutavad dokumendid;
 • Memuaarid.

Trükised

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • kogutakse rariteetseid Eesti meditsiiniga seotud raamatuid (Eestis trükitud);
 • eelistatud on Eesti meditsiini vanema perioodi ja I Vabariigi aegsed trükised;
 • lisaks kogutakse rariteetseid välismaal kirjastatud meditsiinilisi trükiseid.

Täiendamisvajadused:

 • uued käsitlused ja suundumused tervishoiu ning tervisekäitumise teemadel.

Abikogu

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • võetakse vastu esemeid, dokumente, trükiseid ning muud materjali, mis ei vasta põhikogusse vastuvõtmise kriteeriumitele, kuid väärivad säilitamist teaduslikul, hariduslikul või mõnel muul eesmärgil.

Täiendamisvajadused:

 • spetsiifilised täiendamisvajadused puuduvad.