Tervisemuuseumi näitustekorralduse keskkonnahoidlikud põhimõtted

Eesti Tervisemuuseum arvestab oma näitusi planeerides, luues ning tootes sellega kaasneva sotsiaalse ja keskkonnamõjuga ning peab silmas külastajate heaolu ning muuseumi võimalustele vastavat ligipääsetavust.

Sotsiaalne vastutus, näituste kestvus

 • Aastanäituste teemavalikul on prioriteediks inimeste tervisehoiakute ja – käitumise mõjutamine.
 • Arvestame erinevate sihtgruppide huvi ja ootustega ning peame oluliseks lisavajadustega inimeste ligipääsetavust näitustele.
 • Arvestame näituse sisuloomes kogukonna huvi ja valmisolekut koostööks.
 • Kaasame näituste sisu loomisse teadlasi, uurijaid ja oma ala eksperte, et hoida usaldust näituste sisu teaduspõhisuse ja ajakohasuse vastu.
 • Prototüübime näituste eksponaate ja näituste juurde loodavaid haridusprogramme.
 • Väärtustame tööressurssi läbi intellektuaalse sisu mitmekordse kasutamise ja talletamise – näituse trükis, taskuhääling, turundustegevus, välinäitused või kohaspetsiifilised väikenäitused.
 • Anname näitustele võimalikult pika eluea jätkunäitustena teistes näituseruumides.
 • Tõstame näitusetegevusega seotud töötajate keskkonnateadlikust läbi koolituste ja külastajate keskkonnateadlikust läbi näitustega seotud kommunikatsiooni.

Keskkonnamõjude vähendamine

 • Suuri ja ressursimahukaid ajutisi näitusi teeme võimalikult harva – kord aasta kuni pooleteise jooksul, vähendades nii tööjõumahtu kui ka keskkonnamõju.
 • Näituseid planeerides pöörame tähelepanu säästlikkusele, kestvusele ja keskkonnasõbralikkusele. Eelistame väiksema keskkonnamõjuga teenuseid, tooteid ja materjale.
 • Näitusel kasutatavad materjalid peavad olema inimeste tervisele ja keskkonnale ohutud.
 • Näituste jaoks valmistatud „käed-külge“ eksponaadid peavad olema kvaliteetsed, töökindlad ja vastupidavad. Näituste digilahendused ja tehnika on energiasäästlikud.
 • Hindame taaskasutust nii näitusetarvikute, eksponeerimisvahendite, tehnika kui ka materjalide osas. Ringlemise lõpetanud aastanäituste eksponaate või osa näitusest lisame püsinäitusele.
 • Muuseumi uus suund on nn mobiilsed mininäitused, mis on eksponeeritud moodulitest koosnevatel näitusealustel, mida on võimalik kiiresti lahti võtta, transportida ja taaskasutada. Mooduleid saab juurde toota vastavalt vajadusele.
 • Museaalidele tagame vastavalt võimalustele sobiva keskkonna nii hoidlas kui ka näitusel eksponeerides.
 • Taaskasutame museaalide pakkematerjali ja näitustest ülejäävat materjali. Mittekasutatava materjali sorteerime ja viime tootmisjäätmete kogumiskohta.
 • Näituste valmimisjärgselt korrastame digikeskkonda ja vähendame digiprügi.