LAK-õppe tunnid

NB! Muuseum ei paku hetkel täies mahus LAK-õppeprogramme ning muuseumitundides osalemine eeldab kooliastmele vastavat eesti või vene keele oskust. Veendu, et grupi keeleoskus on piisav, enne kui broneerid külastuse.

SÖÖ TERVISEKS

Toidul on inimese elus suur roll ja seepärast on tähtis kujundada harjumused ja omandada algteadmised tervislikust toitumisest võimalikult varakult.

Osaliselt LAK-õppe metoodikale kohandatud muuseumitunnis tutvuvad õpilased erinevate toiduainete nimetustega, arutleme lihtsas vormis toidukordade vajalikkuse üle ning räägime mitmekesise toitumise tähtsusest. Lisaks tutvume põgusalt seedeelundkonnaga ja selle toimimisega.

Tunni sisu ja tegevused on kohandatud vastavalt vanusele.

LAK-õppes on rõhuasetus aine-, keele- ja õpioskuste samaaegsel omandamisel. LAK-õpe on katusmõiste tegevustele, mille käigus õpitakse aine teadmisi ja oskusi teises keeles.

#toitumine #mitmekesisus #tervislik #toit #seedeelundkond

#suhtluspädevus #õpipädevus #enesemääratluspädevus

Sihtgrupp: lasteaed, I-II kooliaste
Kestus: 45-60 min
Hind: 6-7 € õpilane (vastavalt kooliastmele)