Oodatud annetused

Eesti Tervisemuuseumi põhikogus on üle 22 000 museaali, kuid on temaatilisi valdkondi, mis on kaetud puudulikult. Seetõttu on alati oodatud ka eraisikute ja asutuste-organisatsioonide poolsed esemelised annetused.

Valdkonnad, mis vajaksid täiendamist, on järgmised:

  • ajaloolised meditsiinitöötajate rõivad;
  • vanad anatoomilised õppevahendid;
  • meditsiiniasutuste vana sisustus;
  • kaasaegsed Eestis välja töötatud meditsiinitehnika ja abivahendite prototüübid;
  • Eestis toodetud meditsiinitehnika ja arstiriistad;
  • Eesti meditsiiniajaloos märkimisväärsed isikud, institutsioonid, organisatsioonid, sündmused ning olustikke puudutavad fotod ja muud dokumendid;
  • Eesti meditsiini ajalugu puudutavad memuaarid;
  • vanad meditsiini ja rahvatervishoidu käsitlevad trükised.

Muuseumikogusse vastu võetavad materjalid peavad olema terved ja terviklikud komplektid ning nendega peaks kaasnema võimalikult palju taustainfot vastavalt objekti olemusele: päritolu, valmistamise koht ja aeg, valmistaja nimi, ajaloolised kasutajad, eseme kasutusotstarve jne. Kõige olulisem on annetatava objekti sobivus Eesti Tervisemuuseumi tegevusvaldkonna ja kogumispoliitika kriteeriumidega (vaata Kogumispoliitika).

Annetatava objekti foto koos teadaoleva taustainfo ja annetaja kontaktidega saata muuseumi peavarahoidjale e-postiaadressil   eero@tervisemuuseum.ee.