Eesti Tervisemuuseumi renditingimused

 

Ruumide broneerimine

 • Päring saada  e-mailile bron@tervisemuusem.ee 
 • Päringu kinnitamisega nõustub klient renditingimustega ja hinnapakkumise  kinnitamisel kliendi poolt saab sellest broneering.

Rendiaeg

 • Ruumide rendi minimaalne aeg on 3 tundi (v.a pakett-tooted (nt Jõulupidude paketid) kus kasutusaja pikkus on kindlaks määratud.
 • Broneeringu rendiaja hulka arvestame:
  • Ettevalmistus
  • Kogunemine
  • Üritus
  • Suhtluspuhver
  • Järelkoristus
 • Päevahind kehtib sündmusele, mis lõpeb kell 18.00 (muuseumi sulgemisaeg). Sellest kellaajast edasi rakendub lisatunni maksumus vastavalt hinnakirjale.  Ürituse lõpetab öörahu (P-N 22.00-06.00 ja R-L 00.00-07.00). Kui üritus läheb üle broneeritud aja, rakendub lisatasu vastavalt tunnihindadele. 

Broneeringu tühistamine

 • Broneeringu saab tühistada aadressil bron@tervisemuuseum.ee
 • Kuni kaks nädalat enne rendikuupäeva on tühistamine tasuta, hilisemal tühistamisel rakendub 10% kokkulepitud tasust

Ruumide kasutaja kohustub:

 • kasutama Eesti Tervisemuuseumi ruume heaperemehelikult, vastavalt nende sihtotstarbele ning sündmuse eesmärgile, hoidma ruume, samuti üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust korras ja puhtana
 • tagama ruumides oleva vara säilimise
 • tagama, et ruumides ei suitsetata ega kasutata narkootilisi ja psühhotroopseid  aineid
 • teavitama esimesel võimalusel Eesti Tervisemuuseumi sündmuse kokkulepitud punktides toimunud muudatustest (nt vahetuvad esinejad, toitlustaja, kellaajad, külaliste arv jne) e-posti aadressil bron@tervisemuuseum.ee
 • leppima enne üritust kokku lisaruumide kasutamise
 • vabastama ruumid lepingus kokkulepitud ajal ja tagastama need samas seisukorras, milles nad olid üleandmisel

Sündmus loetakse lõppenuks, kui kõik sündmusel osalenud isikud (välja arvatud Eesti Tervisemuuseumi töötajad) on ruumidest lahkunud. Ületatud aja tasu arvestatakse täistundides vastavalt sõlmitud lepingule või kehtivale hinnakirjale.

Ruumide kasutajal on õigus:

 • kasutada sündmuse läbiviimisel kaasa toodud tehnikat ja muud inventari kooskõlastatult Eesti Tervisemuuseumiga
 • kasutada sündmuse teenindamiseks enda poolt tellitud firmade teenuseid (catering, heli- ja valgustehnika jms) sellest eelnevalt Eesti Tervisemuuseumi informeerides.

Majas ei ole lubatud eelnevalt kokkuleppimata:

 • tõsta ümber mööblit ja kujunduselemente
 • kasutada elavat tuld saalide ja majaesise dekoreerimisel (v.a spetsiaalsed küünlad laudadel)
 • kasutada ilma põrandakaitsmeteta mööblit ja transpordivahendeid ning teipi, mis rikuvad saalide põrandaid ja/või muud inventari. 

Eesti Tervisemuuseumi administraatoril/projektijuhil on õigus sissetoodavat  inventari kontrollida ja vajadusel keelata selle kasutamist. Pärast sündmuse lõppu vaatavad Eesti Tervisemuuuseumi administraator või  sündmuse eest vastutav isik toimumise koha üle, et veenduda selle korrasolekus.