Keskkonnahariduse tunnid (KIK)

Tundide läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Tunni tellimiseks saada kiri pealkirjaga “KIK rahastab” aadressile bron@tervisemuuseum.ee. Kirja sisusse märgi:

  • soovitud tunni nimi
  • saatja nimi ja telefoninumber
  • kooli/lasteaia nimi
  • grupi suurus
  • eelistatud külastusaeg (kuupäev, kellaaeg)
  • soovitud keel (est, rus, eng)
  • klassi/rühma number
  • soovitud lisainfo

NB! Meie külastuste koordinaator võtab teiega ühendust detailide täpsustamiseks ja külastuse kinnitamiseks.

SÖÖ TERVISEKS!

Toitumine on oluline osa inimese elust. Tervislikest valikutest ning tasakaalustatud toitumise põhimõtetest räägitakse ühe enam, kuid mil viisil mõjutavad igapäevased otsused söögi osas meid ja ümbritsevat keskkonda laiemalt?

Muuseumitunnis “Söö terviseks” arutlevad õpilased toidupüramiidi põhimõtete ning funktsionaalsuse üle ja uurivad kuidas toit meie taldrikule jõub. Tunni eesmärgiks on mõelda toitumisest laiemalt ja mõista toiduainetööstusega kaasnevaid erinevaid probleeme ja ohte keskkonnale ning inimese tervisele.

“Söö terviseks” muuseumitund on lasteaiale ning 1.-6. klassidele, tunni sisu ja tegevused on kohandatud vastavalt vanusele. Tund toimub Eesti Tervisemuuseumi ekspositsioonis ja õppeklassis.

Sihtgrupp: lasteaed, I-II kooliaste
Kestus:   60-75 min
Hind:  6-7 € õpilane (vastavalt kooliastmele)

BAKTERID – HALDJAD VÕI DIKTAATORID?

Inimese ja bakterite kooselu on pakkunud hulgaliselt teadust ja tehnoloogiaid muutnud avastusi. Nende vastastikust mõju peetakse olulisemaks kui kunagi varem.

III kooliastme bioloogia ainekava toetavas muuseumitunnis tutvuvad õpilased bakterite uurimisega. Juhendatud rühmatöö käigus saavad nad valmistada preparaate, harjutada mikroskopeerimist, püstitada hüpoteese ning analüüsida katse tulemusi. Ülesannete täitmist toetab katsejuhendi lugemine ja kasutamine.
Koostööoskust ja digipädevusi aitab lihvida tahvelarvutitega otsimisülesanne muuseumi püsinäitusel.

Tunni lõpuks on osaleja saanud teadmisi bakterite uurimisest ja kasutamisest toiduainetööstuses ning meditsiinis. Lisaks on noortel kujunenud arusaam enda mikrobioomi olulisusest ja igaühele kättesaadavatest viisidest, kuidas selle eest hoolt kanda.

Sihtgrupp: III kooliaste, gümnaasium
Kestus: 90 min
Hind: 7€ õpilane

TOIDU TULEVIK

Üheksa miljardi inimese toitmine võib olla juba 30 aasta pärast kogu ühiskonnale tõsiseks väljakutseks ning sellele tuleb mõelda juba täna.

Muuseumitunni “Toidu tulevik” eesmärgiks on suunata õpilasi mõtlema kuludele ning probleemidele, mis kaasnevad meie harjumuspärase toidu tootmisega ja seeläbi pöörata tähelepanu igapäevasele toidu ja loodusressursside raiskamisele. Maailma toiduprobleemi käsitletakse loodusteaduslikust, sotsiaalsest, majanduslikust ning eetilismoraalsest aspektist.

Erinevaid aktiivõppemeetodeid kasutades saavad õpilased teadmiseid peamistest ohtudest keskkonnale ning inimestele, aga ka võimalikest lahendustest, mille kallal teadlased täna töötavad. Arutletakse ning analüüsitakse sinise ja rohelise revolutsiooni, monokultuuride viljelemise, liigtarbimise, ületootmise, maakrabamise ja teiste teemade üle ning püütakse leida ka innovatiivseid lahendusi. Tunni jooksul lihvivad õpilased iseseisva analüüsi, rühmatöö ja arutluse pädevust ning rakendatakse loovat probleemilahendamise oskust.

“Toidu tulevik” käsitleb toiduturvalisuse temaatikat isiklike valikute, Eesti ühiskonna ja maailma mastaabis IV kooliastme tasemel, lõimides (inim)geograafiat, ühiskonnaõpetust ning bioloogiat. Muuseumitund viiakse läbi Eesti Tervisemuuseumi ekspositsioonis ja õppeklassis.

Sihtgrupp:  III kooliaste, gümnaasium
Kestus:  75-90 min
Hind: 7€ õpilane