Keskkonnahariduse tunnid (KIK)

Tundide läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Tunni tellimiseks saada kiri pealkirjaga “KIK rahastab” aadressile bron@tervisemuuseum.ee. Kirja sisusse märgi:

  • soovitud tunni nimi
  • saatja nimi ja telefoninumber
  • kooli/lasteaia nimi
  • grupi suurus
  • eelistatud külastusaeg (kuupäev, kellaaeg)
  • soovitud keel (est, rus)
  • klassi/rühma number
  • soovitud lisainfo

NB! Meie külastuste koordinaator võtab teiega ühendust detailide täpsustamiseks ja külastuse kinnitamiseks.

SÖÖ TERVISEKS!

Toidul on inimese elus suur roll ja seepärast on tähtis kujundada harjumused ja omandada algteadmised tervislikust toitumisest võimalikult varakult.

Tunnis uurime õpilastega seedeelundkonna toimimist ja selle erinevaid osi. Arutleme tervisliku ja säästliku toitumise vajadusest. Räägime mitmekesise toitumise tähtsusest. Uurime, miks on mõned toiduained kasulikumad kui teised.

Tunnis osalenud õpilane oskab teha toitumisel teadlikumaid valikuid ja mõistab paremini elustiili mõju organismile ja teda ümbritsevale keskkonnale.

“Söö terviseks” muuseumitund on lasteaiale ning 1.-6. klassidele, tunni sisu ja tegevused on kohandatud vastavalt vanusele. Tundi on võimalik kohandada ka LAK-õppe vormile.

Tund toimub Eesti Tervisemuuseumi ekspositsioonis ja õppeklassis.

Sihtgrupp: lasteaed, I-II kooliaste
Kestus:   45-60 min
Hind:  6-7 € õpilane (vastavalt kooliastmele)

BAKTERID – HALDJAD VÕI DIKTAATORID?

Inimese ja bakterite kooselu on pakkunud hulgaliselt teadust ja tehnoloogiaid muutnud avastusi. Nende vastastikust mõju peetakse olulisemaks kui kunagi varem.

Muuseumitunnis tutvuvad õpilased bakterite uurimisega. Juhendatud rühmatöö käigus saavad nad valmistada preparaate, harjutada mikroskopeerimist, püstitada hüpoteese ning analüüsida katse tulemusi. Ülesannete täitmist toetab katsejuhendi lugemine ja kasutamine.
Koostööoskust ja digipädevusi aitab lihvida tahvelarvutitega otsimisülesanne muuseumi püsinäitusel.

Tunni lõpuks on osaleja saanud teadmisi bakterite uurimisest ja kasutamisest toiduainetööstuses ning meditsiinis. Lisaks on noortel kujunenud arusaam enda mikrobioomi olulisusest ja igaühele kättesaadavatest viisidest, kuidas selle eest hoolt kanda.

Sihtgrupp: III kooliaste
Kestus: 90 min
Hind: 7€ õpilane

TOIDU TULEVIK

Muuseumitund “Toidu tulevik” on mõtteliseks jätkuks tunnile “Söö terviseks”. Maal elavate inimeste arv on peagi ületamas 10. miljardit, oluline küsimus on, kuidas kogu maa ära toita, tegemata kahju meie planeedile ning tagada nii enda kui ka teiste liikide mitmekesisus ja jätkusuutlikkus. Tunni eesmärgiks on suunata õpilasi mõtlema kuludele ning probleemidele, mis kaasnevad meile harjumuspärase toidu tootmisega ja seeläbi pöörata tähelepanu igapäevasele toidu ja loodusressursside raiskamisele.

Tund toetub filmile “Kuidas toita 10. miljardit suud” ning õpilased on kogu tunni jooksul kaasatud aktiivsesse rollimängu, kus tänastele globaalsetele probleemidele otsitakse lahendusi läbi isikliku, kohaliku ja globaalse tasandi. Fookusse võetakse teemad, kuidas targemini ja keskkonnasõbralikumalt toituda, vähendada toiduraiskamist, edendada väiketalundust ja kohalikku tootmist ning milliseid innovatiivseid ja põnevaid lahendusi on pakutud. Tunni jooksul lihvivad õpilased rühmatöö ja arutluspädevust ning rakendatakse loovat probleemilahendamise oskust. Tunni lõpetavad õpilaste lühikesed teemat kokkuvõtvad liftikõned, mis arendavad esinemisoskust.

“Toidu tulevik” käsitleb toiduturvalisuse temaatika, lõimides (inim)geograafiat, ühiskonnaõpetust, inimeseõpetust ning bioloogiat.

Muuseumitund viiakse läbi Eesti Tervisemuuseumi ekspositsioonis ja õppeklassis.

Muuseumitund on arendatud koostöös MTÜ Mondoga.

Sihtgrupp:  III kooliaste, gümnaasium
Kestus:  75-90 min
Hind: 7€ õpilane