Keskkonnahariduse tunnid

Tundide läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

SÖÖ TERVISEKS!

Toitumine on oluline osa inimese elust. Tervislikest valikutest ning tasakaalustatud toitumise põhimõtetest räägitakse ühe enam, kuid mil viisil mõjutavad igapäevased otsused söögi osas meid ja ümbritsevat keskkonda laiemalt?

Muuseumitunnis “Söö terviseks” arutlevad õpilased toidupüramiidi põhimõtete ning funktsionaalsuse üle ja uurivad kuidas toit meie taldrikule jõub. Tunni eesmärgiks on mõelda toitumisest laiemalt ja mõista toiduainetööstusega kaasnevaid erinevaid probleeme ja ohte keskkonnale ning inimese tervisele.

“Söö terviseks” muuseumitund on lasteaiale ning 1.-6. klassidele, tunni sisu ja tegevused on kohandatud vastavalt vanusele. Tund toimub Eesti Tervisemuuseumi ekspositsioonis ja õppeklassis.

Sihtgrupp: lasteaed, I-II kooliaste
Kestus:   60-75 min
Hind:  5-6 € õpilane (vastavalt kooliastmele)

EDASI BRONEERINGUVORMI

BAKTERID – HALDJAD VÕI DIKTAATORID?

Viimastel aastakümnetel on tehtud inimese ja bakterite kooselust hulgaliselt avastusi, mis on muutnud nii teadmisi kui ka tehnoloogiaid ja seda sümbioosi pole kunagi varem peetud nii oluliseks kui praegu.

Muuseumitunnis tutvuvad õpilased juhendatud rühmatöö käigus mikrobioloogiaga, täpsemalt bakterite uurimisega. Grupitööks muuseumi püsinäitusel antakse igale rühmale tahvelarvuti, milles olev rakendus aitab vajalikku infot otsida. Õppeklassis saab käed külge panna, harjutada mikroskopeerimist, valmistada preparaate ja analüüsida tehtud töö tulemusi. Tegevuste käigus lihvitakse oma koostööoskust ja digipädevusi.

Muuseumitunni lõpuks on õpilased omandanud teadmiseid bakterite uurimise ja kasutamise kohta toiduainetööstuses ning meditsiinis. Samuti on noortel kujunenud arusaam enda mikrobioomi olulisusest ja viisidest, kuidas selle eest hoolt kanda.

Sihtgrupp: III kooliaste, gümnaasium
Kestus: 90 min
Hind: 7 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

TOIDU TULEVIK

Üheksa miljardi inimese toitmine võib olla juba 30 aasta pärast kogu ühiskonnale tõsiseks väljakutseks ning sellele tuleb mõelda juba täna.

Muuseumitunni “Toidu tulevik” eesmärgiks on suunata õpilasi mõtlema kuludele ning probleemidele, mis kaasnevad meie harjumuspärase toidu tootmisega ja seeläbi pöörata tähelepanu igapäevasele toidu ja loodusressursside raiskamisele. Maailma toiduprobleemi käsitletakse loodusteaduslikust, sotsiaalsest, majanduslikust ning eetilismoraalsest aspektist.

Erinevaid aktiivõppemeetodeid kasutades saavad õpilased teadmiseid peamistest ohtudest keskkonnale ning inimestele, aga ka võimalikest lahendustest, mille kallal teadlased täna töötavad. Arutletakse ning analüüsitakse sinise ja rohelise revolutsiooni, monokultuuride viljelemise, liigtarbimise, ületootmise, maakrabamise ja teiste teemade üle ning püütakse leida ka innovatiivseid lahendusi. Tunni jooksul lihvivad õpilased iseseisva analüüsi, rühmatöö ja arutluse pädevust ning rakendatakse loovat probleemilahendamise oskust.

“Toidu tulevik” käsitleb toiduturvalisuse temaatikat isiklike valikute, Eesti ühiskonna ja maailma mastaabis IV kooliastme tasemel, lõimides (inim)geograafiat, ühiskonnaõpetust ning bioloogiat. Muuseumitund viiakse läbi Eesti Tervisemuuseumi ekspositsioonis ja õppeklassis.

Sihtgrupp:   gümnaasium, täiskasvanud
Kestus:  120 min
Hind: 7 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI