Tervisemuuseumi (haridus-)programmide keskkonnahoidlikud põhimõtted

  • Kasutame paberi kujul töölehti nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
  • Võimalusel eelistame digitaalseid töölehti/keskkondi ja teisi aktiivõppe vahendeid ja meetodeid, mida saab korduvkasutada.
  • Võimalusel eelistame tunnis keskkonnasõbralikke ümbertöödeldud ja/või taaskasutatavaid materjale (nt puit, vilt vms).
  • Tunnivahendid on taaskasutatavad programmides, kus see on võimalik.
  • Lõimime keskkonnahoiu ja jätkusuutlikuse teemasid pakutavates programmides.
  • Programmides ja sündmustel tekkinud jäätmed sorteeritakse.
  • Keskkonnahoidlikke põhimõtteid jälgivad kõik muuseumiõpetajad ja on nii eeskujuks meid külastatavatele inimestele.
  • Gruppidele suunatud küsitlused tagasiside saamiseks on digitaalsed.