Loomulik surm

28.10.2016 – 10.09.2017

Surm võib tunduda hirmutav, jätta meid leinama, aga see võib anda meile ka tööd, leiba, loomingulist inspiratsiooni ja koguni meelelahutust. Enamus meist püüab surma vältida, teised puutuvad sellega pidevalt kokku. Noorena oleme valmis surema, et saada oma tahtmist või unustada õnnetut armastust; vanaks saades aga klammerdume elu külge. Mis on surm ja milliseid tundeid see meis tekitab?

  • Näitus kajastas 5 põhiteemat, mille juurde kuulus ligi 15 alateemat:
  • Sissejuhatus ja surma evolutsiooniline põhjendus
  • Mis on surm ja mis juhtub kehaga peale surma
  • Matused
  • Mälestus inimesest
  • Väärikas surm, lein ja surmahirm

Näitus aitas tuua selgust surmaga seotud küsimustesse ja tunnetesse, näidates surma kui loomulikku elu osa, mida ei ole vaja karta ega müstifitseerida. Näituse eesmärk oli harida külastajat. Haritus on antud teemast rääkides suur eelis, sest ainult teadmised võimaldavad vähendada hirmu ja ebameeldivaid kujutluspilte tundmatu olukorra ees.

Surmatemaatikat on Eesti muuseumides käsitletud varemgi, kuid peamiselt siiski ajaloolise surmakombestiku tutvustamise või erinevate kunstiprojektide raames. Meie näituse puhul oli lähenemine teine – peamiselt loomuliku surma füüsilisest, bioloogilisest ja sotsiaalsest vaatenurgast.

Näitusel selgitati, miks ja kuidas inimesed surevad, kirjeldati kehaga toimuvaid surmajärgseid muutusi, puudutati surija kohtlemise eetilist külge ning teisi surmaga seotud teemasid nagu surmahirm, matused, toimetulek leinaga, lahkunu mälestamine, matusekombestik eri usundites jne.

Lisaks koostajatele said näitusel sõna erinevad inimesed – surmateema uurijad, muusika- ja putukaeksperdid, matusekorraldajad ning inimesed meie ümber, kellega salvestatud intervjuud kirjeldasid erinevaid surmaga seotud mõtteid ja tundeid. Näitusel sai kuulata matusemuusikat, sooritada virtuaalset lahkamist digilaual ning näha erinevaid surma ja leinaga seotud esemeid.

Näitus sündis koostöös erialaspetsialistidega ja oli mõeldud täiskasvanutele ning õpilastele alates põhikoolist. Kõik näituse tekstid olid eesti, inglise ja vene keeles. Näituse jaoks kirjutatud tekstid, graafikud, skeemid, fotod on jäädvustatud näituse kataloogis, mida saab muuseumist osta.