Tuleviku toit

9.10.2015 – 31.03.2016

National Geographic ja Eesti Tervishoiu Muuseum esitlevad fotonäitust “Tuleviku toit”

Näitus keskendub toidu temaatikale ja võtab fookusesse küsimuse: kuidas toita ära planeedi 9 miljardit inimest. Teadlased on välja arvestanud, et aastaks 2050 elab planeedil Maa praegusest kaks miljardit inimest rohkem ning planeedi toidutootmise koormustaluvus ei pea sellele inimhulgale vastu, kui inimkond ei võta kasutusele uusi viise toidu tootmiseks, tehes seda planeeti üle koormamata. Näitus sisaldab fotosid, skeeme ja infopaneele, mis avavad teema visuaalselt terviklikul ja kaasahaaraval moel. Näituse alateemadeks on toidukriisi eelõhtul, sinine revolutsioon, maakrabamine, toitumise evolutsioon, roheline revolutsioon ja toidu raiskamine.

Näituse eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust toidu ja keskkonna seoste teemal, hoogustada sellealast diskussiooni ning kutsuda kõiki kaasa mõtlema ja oma igapäevaseid toiduvalikuid laiemalt mõtestama.
Näitusega kaasnevad põnevad muuseumitunnid, harivad teemaloengud ja huvitav filmiprogramm.

MUUSEUMI HARIDUSPROGRAMM toetab näituse temaatikat, aitab seda paremini külastajatele ja huvilistele avada ning annab vastuseid tekkinud küsimustele.

NOVEMBRIKUU LOENGUPROGRAMM keskendub toidu tootmise, tarbimise ja raiskamisega seonduvatele teemadele. Kõnelema on kutsutud spetsialistid, kelledel on nimetatud valdkonnaga enam kokkupuudet, laiem silmaring ning oskus probleemkohti näha ja selgitada.

NÄITUSE FILMIPROGRAMM, kus näitame muuseumis kolmapäeviti erinevaid toidust, toidu raiskamisest ja tegemisest rääkivaid filme.