Välinäitus "Karskelt, kultuurselt või põhjani?”

Sadakonna aastaga on Eestis korduvalt vahetunud poliitilised režiimid, igal neist oma nägemus alkoholipoliitikast. Alates esimese karkusseltsi asutamisest Toris 1889. aastal, on riiklik alkoholipoliitika muutunud seinast seina – kuivast seadusest liberaalse alkoholitarbimiseni, puskariajamisest riiklikke alkoholipoodideni. Näitusel toome välja möödunud aegade alkoholipoliitika ja karskusliikumise sõlmpunktid ning tutvustame eri aegade propagandatrükiste visuaalset keelt. Näituse kaugem eesmärk on panna iga külastajat analüüsima enda suhet alkoholiga ning indiviidi rolli eeskujuks olemisel.

Näituse kujundaja on Maria Muuk. Visuaalse poole rikastamisel olid headeks partneriteks Eesti Rahvusraamatukogu ja Tervise Arengu Instituut.

Näitus oli esmalt avatud Tallinna Sadama D-terminali alal uue pöördsilla läheduses alates 2023. aastal. Käesoleval aastal saate näitusega tutvuda Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal.