Kogude päevik #4: Varauusaegne klaaspudel

Eero Kruusmaa
Peavarahoidja

Klaasitööstusel on Eestis pikk ja rikkalik ajalugu. Näiteks 19. sajandi alguseks oli klaasitootmine kujunenud Eesti üheks tähtsaimaks tööndusharuks. 20. sajandist väärib mainimist edumeelse klaasitöösturi Johannes Lorupi endanimeline klaasivabrik, mis pärast natsionaliseerimist hakkas kandma Tarbeklaasi nime. Vabriku legendaarset toodangut võib leida paljudest Eestimaa kodudest ka tänasel päeval.

Eesti klaasitöönduse alguseks loetakse 1628. aastat, kui Hiiumaal alustas tegevust mõisniku ja kogu Hiiumaa saare omaniku Jacob de la Gardie eestvedamisel Hüti klaasikoda. Hütis tegutsenud klaasimeistrid olid pärit Saksamaalt ja Rootsist. Peamiselt valmistati pudeleid, aknaklaasi ja klaasnõusid (sh meditsiiniotstarbelisi) ning toodangut eksporditi Rootsi ja Venemaale.

Hüti klaasikojast on üllitanud monograafia Maks Roosma, kes viis klaasikoja asukohas läbi väljakaevamisi aastatel 1958-1961. Tõenäoliselt just Hüti klaasikojast pärineb ka Eesti Tervisemuuseumi vanim museaal, väike klaaspudel.

Pudel leiti väljakaevamiste käigus Pärnust 1982. aastal. Asukohaks Pühavaimu tänava ja Seegi piirkond. Arvelevõtmise käigus dateeriti pudel 13. ja 15. sajandi vahele. Küll aga on hiljem avaldatud arvamust, et see pärineb pigem 16.-17. sajandist. Kuna samal ajal tegutses juba ka Hüti klaasikoda, on vägagi tõenäoline, et see pärineb just Hiiumaalt. Raamatus “Hüti klaasikoda Hiiumaal” nimetatakse sellise kujuga väikepudelit fiola-ks, kui ka klaaslehekeseks (gleseren bleterlein või Bletterchen). Tegu oli keskajal tüüpilise väikepudeli vormiga, mille kõrgus oli tavaliselt 40-60 mm. Käesoleval juhul 59 mm. Tõenäoliselt on nõu toodetud odavamast rohelisest metsaklaasist, missuguseid kasutati apteekides. 18. sajandil kasutati neid apteekides arstirohtude ning õlide müümiseks, kuid ühtlasi ka laboratooriumis destilleerimisklaasina.

Hüti klaasikoda tegutses kuni 1664. aastani, kui tihenev konkurents Rootsis ja tulude vähenemine  Venemaa suunal sundis Alex Julius de la Gardie vabrikut sulgema.

 

Museaal Eesti Muuseumide Veebiväravas: https://www.muis.ee/museaalview/3024956

THM 2994 E 591

klaaspudel