Ootame 7-10 aastaste laste vanemaid osalema uuringus

Koostöös Tervisemuuseumi ja Tartu Ülikooliga kutsub Triin Siiner kõiki 7-10 aastaste laste vanemaid osalema uuringus, et teada saada, kuidas lapsed koos vanematega muuseumis õpivad.

Tartu Ülikooli ja Tervisemuuseumi ühise uuringu eesmärk on mõista, kuidas lapsed koos vanemaga muuseumikeskkonnas tegutsedes, õpivad looma põhjuslikke seoseid. Uuring viiakse läbi Tervisemuuseumi ekspositsioonis.

Lapsed on väga aktiivseid uue info otsijad alates varasest east. Vajadus leida uute nähtuste ja sündmuste koha selgitusi on nii tugev, et seda võib pidada peaaegu tungiks. Uue teabe otsimisel kasutavad lapsed väga erinevaid viise, alates mängulisest uudistamisest, vaatlemise ja küsimuste esitamiseni. Kuidas need erinevad tegutsemise viisid toetavad mõtlemisprotsesse ja eelkõige põhjuslike seoste loomist? See küsimus ongi aluseks Tervisemuuseumi eksperimendile.

Uuringusse on oodatud lapsed koos vanemaga. Uuringuks ei pea kuidagi ette valmistuma, täpsemad juhised jagatakse peredel kohapeal. Tähtis on, et uuringus osalemist nauditaks nagu tavalist perekondlikku muuseumikülastust.

Kokkulepitud ajal võtab uuringu läbiviija lapsevanema koos lapsega Tervisemuuseumis vastu, tutvustab uuringut, vestleb lapsega ning annab täpsemad juhised vanemale. Seejärel külastab lapsevanem lapsega kahekesi muuseumi, veetes seal aega vastavalt omale soovile. Külastus salvestatakse lapse rinnale kinnitatud kaameraga. Külastuse järel vestleb uuringu läbiviija lapsega tema kogemusest ning palub vanemal täita lühikese küsimustiku. Uuringus osalejatele kompenseeritakse külastuse pilet.

Triin Siiner kirjeldab uuringu eesmärki järgnevalt: “Uurisime kaks aastat tagasi, kuidas muuseumi ekspositsioon toetab perekondlikku õppimist. Nüüd soovime paremini mõista, kuidas lapsed õpivad põhjuslikke seoseid looma.”

Kui olete uuringus osalemisest huvitatud või tahate midagi üle küsida, võtke ühendust uuringu läbiviija Triin Siineriga (triin.siiner@gmail.com).