Sünaps #57 - Sovetiaja õendus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kaasprofessor Merle Talvik ja seeniorõde Tiia Muts meenutasid lugusid õdede tööelust nõukogude perioodil. Mil määral mõjutas totalitaarne režiim tööd haiglates ning milline oli õe kuvand üldiselt? Kui pikad olid tööpäevad ja milliseid ülesandeid täideti? Millised omadused on hea õe puhul olulised? Miks ei sobinud lastehaigla hommikuid alustama plaat linnulauluga?

 

Uuri juurde:
● Virtuaalnäitus “Sovetiaja õendus: töökeskkond ja ideoloogia”: https://virtuaal.tervisemuuseum.ee/sovetiaja-oendus