Sünaps #59 - Sugu ja sooline enesemääratlus

Tallinna Ülikooli nooremteadur Sara Arumetsa aitab paremini mõista soolise enesemääratlusega seotud teemasid ja mõisteid. Mis on sugu ning mis sooline ebakõla ja mida tähendab sooline üleminek? Kuidas sobitub transkogukond Eesti tervishoiusüsteemi?

Uuri juurde:

● Sara Arumetsa artikkel “Õigus soolise üleminekuga seotud tervishoiule” ajakirjas Vikerkaar
● Eesti LGBT Ühingu koduleht: https://www.lgbt.ee
● Feministeeriumi sõnastik: https://feministeerium.ee/category/sona/