Tervisemuuseum on roheline muuseum

Eesti Tervisemuuseumile omistati teise muuseumina Tallinnas rohelise muuseumi märgis ja tunnistus. Tunnistuse väljastas EKJA – Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

Keskkond mõjutab inimeste vaimset ja füüsilist tervist, seetõttu on meie eesmärk vähendada tegevustest tulenevat keskkonnamõju, suurendada töötajate ja sihtrühmade keskkonnateadlikkust, panustades Eestimaa elanike, külaliste ning meie töötajate mitmekülgsesse heaollu. Samuti edendame muuseumi ringmajanduse põhimõtteid, väldime liigset jäätmete teket ja kogume tekkivaid jäätmeid liigiti. Lisaks soovime vähendada näituste korraldusest tulenevat keskkonna jalajälge.

Tervisemuuseumi keskkonnahoiu põhimõtted, samuti  näitusekorralduse, sündmuste korraldamise ja haridusprogrammide  keskkonnasäästlikud põhimõtted  ona kajastatud muuseumi kodulehel.

Rohelise muuseumi süsteemi on välja töötanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus koostöös Rahvusvahelise Muuseumi Nõukogu ICOM Eesti Rahvuskomiteega. Muuseumidele mõeldud keskkonnajuhtimise süsteem on kutsutud ellu eesmärgiga rääkida kaasa ja näidata eeskuju ühiskonnas oluliseks saanud jätkusuutlikkuse teemal.