Eesti Tervisemuuseumi „Uudiskirjaga liitumine“ kampaania tingimused

Kampaania korraldaja: SA Eesti Tervishoiu Muuseum, registrikood 90012573, asukohaga Lai 30, Tallinn Harjumaa, e-posti aadress info@tervisemuuseum.ee, edaspidi Eesti Tervisemuuseum.

Kampaania periood: 10.06-31.12.2021
Kampaania toimumiskoht: Interneti erinevates portaalides ja sotsiaalmeedia lehtedel. 

Kampaania loosiauhinnad: Eesti Tervisemuuseumi perepilet väärtusega 18€ ja pusa väärtusega 29€

Auhinnad loositakse välja iga kuu esimesel esmaspäeval kõigi kampaanias osalejate vahel, kes on oma e-maili tervisemuuseum.ee lehel registreerinud viimase 30 kalendripäeva jooksul. Võitjaid teavitatakse võidust e-kirja teel. Iga kuu loositakse välja Eesti Tervisemuuseumi 10 perepiletit ja 1 pusa.

Loosikampaanias osalemisega annab osaleja Eest Tervisemuuseumile nõusoleku kasutada oma kampaania raames edastatud isikuandmeid kampaania auhindade võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks peale loosikampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks. 

Kui Eesti Tervisemuuseum on saanud auhinna võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järele, loobub võidu teavitamisel auhinnast või ei teata Eesti Tervisemuuseumi esindajale oma täisnime või ei esita auhinna väljastajale isikut tõendavat dokumenti, hoiab Eesti Tervisemuuseum auhinna alles 30 kalendripäeva. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Eesti Tervisemuuseumil on õigus jätta talle auhind välja andmata.
Loosimise käigus loosimises osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. Võitja poolt tehtud võidu kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.
Juhul, kui loosimise võitja ei kontakteeru Eesti Tervisemuuseumiga 14 kalendripäeva jooksul peale võiduteate saatmist, on Eesti Tervisemuuseumil õigus võidu väljastamisest keelduda või väljastada võit muule osalejale.
Kampaania võitja ei saa olla Eesti Tervisemuuseumi, VIA Media OÜ ega Creatum OÜ töötaja.
Eesti Tervisemuuseumil on õigus vääramatu jõu ilmnemisel loosikampaania ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate kampaanialehel https://tervisemuuseum.ee/meist/uudiskirjaga-liitumine/

Loosikampaaniat puudutavate pretensioonide korral on õigus pöörduda asjakohase avaldusega Eesti Tervisemuuseumi poole. Pöördumised vaadatakse läbi 7 päeva jooksul arvates esitamisest.
Lisainfo info@tervisemuuseum.ee

Tingimused kinnitatud 10.06.2021