Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu Diabeedikool ja Tervisemuuseum avavad 13.05 koos uue näituse.

Tähistamaks väärikalt Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu 15. tegutsemisaastat, avame koostöös Eesti Tervisemuuseumiga uue näituse, mis tutvustab 1. tüüpi diabeediga toimetulekut. Näituse “Esimesetüübilised ehk mida teada 1. tüüpi diabeedist” esitlus toimub esmaspäeval, 13. mail kell 14.30 Tervisemuuseumis (Lai 30, Tallinn). Muuseumis saab näitusega tutvuda 13.-17. mail 2024. Seejärel läheb uuenduslikus formaadis mininäitus rändama haridusasutustesse, kus õpib diabeeti põdevaid lapsi.

Koostöös kolme tervisevaldkonna partneriga arendas Eesti Tervisemuuseum välja moodulalustel mobiilse mininäituse, mis võimaldab väikenäituseid toota paindlikult, jätkusuutlikult ja säästlikult. Rändav ja kergesti paigaldatav mininäitus aitab muuseumil ja koostööpartneritel viia vajalikke teadmisi laiema publikuni üle kogu Eesti. Kolm esimest mobiilset mininäitust valmisid Eesti Logopeedide Ühingule, Diabeedikoolile ja Tallinna Puuetega Inimeste Kojale. Diabeedikooli ja Tervisemuuseumi koostöös valminud moodsat, kompaktset ja sisukat, 1. tüüpi diabeediga toimetulekut tutvustavat näitust on võimalik külastada 13.-17. mail 2024 Eesti Tervisemuuseumis ning hiljem koos Diabeedikooli koolitustega lasteaedades ja koolides.

Kui laps saab 1. tüüpi diabeedi diagnoosi, läheb Diabeedikooli koolitaja lapse haridusasutusse last ümbritsevaid täiskasvanuid koolitama. Koolilaste puhul vajavad selleteemalist ettevalmistust ka klassikaaslased, sest diabeediga kaasneb lasteaia- ja koolipäeva jooksul väga palju tegelemist, sh madala veresuhkru kooma risk, millest peavad olema teadlikud kõik lapse tugivõrgustikku kuuluvad inimesed. “Olen äärmiselt tänulik, et Tervisemuuseum meile sellise koostööpakkumise tegi. Saame nüüd loodud diabeedinäituse jätta peale koolitust haridusasutusse nädalaks või paariks ja see aitab lastel ning õpetajatel end diabeediga veel paremini kurssi viia. Sellest võidavad kõik diabeeti põdejad – nende haigusest ja igapäevaelust saadakse rohkem aru ja see tagab kiirema ja õigema abi ning igapäevaste diabeeditoimingute vajaduse mõistmise”, ütles Kristi Peegel, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu ja Diabeedikooli asutaja ja juht. “Kui Tervisemuuseumi kogudes ei olnud liiga palju infot diabeedi ajaloo kohta Eestis, siis nüüd on ka see tühimik tänu dr Ülle Einbergi abile ning näituse loomisele täidetud. Suur tänu kõige eest, head näituse loomisse panustajad.”

Eesti Tervisemuuseumi näituste ja kogude juht Jelena Tšekulajeva lisab: “Loodud rändnäitus kuulub mininäituste sarja, mille uuendusliku formaadi arendasid koos disaineritega välja Tervisemuuseum ja tervisevaldkonna ühingud. Ideest esimese näituseni jõudmine võttis aega natukene üle aasta ja loodud moodulsüsteem võimaldab luua kiiresti väikesemahulisi mobiilseid näitusi, mille abil juhtida tähelepanu ühiskonnas olulistele terviseteemadele ning teha teavitus- ja ennetustööd. Kutsume üles kõiki koostööst huvitatud asutusi – koole, ettevõtteid, erialaühinguid ja -seltse, meiega ühendust võtma. Kas siis enda näituse loomiseks või juba valminud näituste eksponeerimiseks oma ruumides.”

Näituse arendamisse panustasid disainerid Maria Muuk ja Margus Tammik, keeletoimetaja Hille Saluäär, Jelena Tšekulajeva ja Anna Rinaldo Tervisemuuseumist ning Kristi Peegel, dr Ülle Einberg, dr Aleksandr Peet, Diabeedikooli kogemusnõustajad Maret Rodin ja Karin Sillaste, õde Sirje Multram, Koit Arro (Novo Nordisk), Ulvi Tammer-Jäätes (Eesti Diabeediliit), Meelis Põldma, Good Bits Studio OÜ, DADA AD, Ilona Kulasalu, Henrik Peegel.
Projekt sai teoks tänu Muinsuskaitseameti muuseumide kiirendi toetusele. Diabeedinäitust toetasid lisaks ka Novo Nordisk, Allium UPI, Dexcom, AB Medical ja Medtronic.

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing pakub Diabeedikooli nime all koolitusi ja nõustamist diabeeti põdevatele inimestele, lähedastele ja võrgustikele. Diabeedikool annab parimad teadmised ja oskused diabeeti põdeja tervise hoidmiseks.

Eesti Tervisemuuseum Tallinna vanalinnas on elamuslik meelelahutus- ja õpikeskkond, mis aitab inimestel mõista oma rolli tervise hoidmisel ning teha teadlikke valikuid oma heaolu parandamiseks. Populaarsed teaduspõhised anatoomia- ja terviseteemalised näitused jutustavad inimeseks olemise ilust, võlust ja valust ning innustavad oma tervise eest hoolt kandma. Muuseum talletab Eesti meditsiiniloolist pärandit. Riiklikku kooliharidust toetab rikkalik haridusprogramm lasteaiast gümnaasiumini. Tervisemuuseum on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija.

Pressikontakt:

Kristi Peegel
Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu ja Diabeedikooli juhataja
tel 511 6492
kristi.peegel@diabeedikool.ee

Jelena Tšekulajeva
Eesti Tervisemuuseumi näituste ja kogude juht
tel 5544849
jelena@tervisemuuseum.ee