II kooliaste

UUS! ÕNNE VALEM

Õnn on teema, mis tekitab hulgaliselt küsimusi nii suurtes kui väikestes mõtlejates.

Mis on õnn ja kuidas seda leida, mis aitab mõnel inimesel olla õnnelikum kui teised? Mängude ja omavahelise arutelu käigus mõtestavad õpilased, mis on vaimne tervis, miks on õnn inimesele oluline ja kaardistavad peamised õnne mõjurid. Harjutame tundetarkust, kuidas mõista ennast ja oma kaaslaseid. Tunni käigus saab igaüks panna kokku just endale kõige sobivama õnne valemi.

Tunni tegevused tuginevad Tervisemuuseumi aastanäitusel “Palju õnne?!”

Sihtgrupp: II kooliaste
Kestus: 60-75 min
Hind: 6€ õpilane

BRONEERIN TUNNI

DIGITUND – MINU MUUTUV MINA

Virtuaalne muuseumitund toetab kodu ja kooli seksuaalhariduse kava, ühendades kureeritud iseõppe juhitud aruteluga. Eesmärgiks on toetada positiivse minapildi kujunemist, korrektset keelekasutust ja mõistmist, millised on murdeeas toimuvad vaimsed ja kehalised arengud.

Arutelu puudutab ka küsimusi, kellele keha kuulub ning kuidas ja millistel tingimustel peaksid inimestevahelised kokkupuuted toimuma. Virtuaaltunnis julgustatakse oma keha muutumist märkama ja jälgima, samuti jagatakse olulisemaid näpunäiteid hügieeni eest hoolitsemiseks.

Tund koosneb kahest osast – iseõppest muuseumi interaktiivses veebikeskkonnas ja videokohtumisest seksuaalhariduse spetsialistiga, kes vastavalt õpilaste esitatud küsimustele ning vastustele, seletab lahti olulisemad teemad, kasutades selleks põnevaid muuseumi eksponaate.

Programm toetub WHO seksuaalhariduse standarditele.

Sihtgrupp: 9-13aastased (3.-5. klass)
Kestus: 45 – 60 min + iseõppe aeg
Hind: 3€ õpilane

Vaata veel tehnilised-praktilised ettevalmistused virtuaalseks muuseumitunniks

BRONEERIN TUNNI

DIGITUND – ÜKSINDA KODUS

Virtuaalne muuseumitund keskendub kodustele esmaabivahenditele ja nende kasutamisele. Tunnis julgustame koduste esmaabivahenditega lähemalt tutvuma ning jagame soovitusi, kuidas ja millal neid kasutada. Põletuse ja verejooksu näitel arutleme koos õpilastega, kuidas õnnetuse korral käituda ja kuidas kutsuda abi.

Videokõne vahendusel teeme koos läbi haavahoolduse – puhastamise, plaastri paigaldamise ja sideme sidumise. Õpilased saavad esitada küsimusi ja juurde enesekindlust võimalike hädaolukordade lahendamiseks.

Muuseumi tunnijuht liitub klassiga läbi videokõne, teile sobivaimas keskkonnas (MS Teams, Google Meet või Zoom). Eeltegevusena on õpilastel võimalik teha foto oma pere esmaabitarvetest ja saada sellele tagasisidet.

Sihtgrupp: 2.-6. klass
Kestus: 30 – 45 min + iseõppe aeg
Hind: 3€ õpilane

Vaata veel tehnilised-praktilised ettevalmistused virtuaalseks muuseumitunniks

BRONEERIN TUNNI

SÖÖ TERVISEKS! (ka digitunnina)

Toidul on inimese elus suur roll ja seepärast on tähtis kujundada harjumused ja omandada algteadmised tervislikust toitumisest juba noorena.

Uurime õpilastega seedeelundkonna ja ainevahetuse toimimist. Arutleme tervisliku ja säästliku toitumise vajadusest ning seostame seda taldrikureegli ja toidupüramiidi ning riiklike toitumissoovitustega. Räägime mitmekesise toitumise tähtsusest, tutvume inimesele vajalike vitamiinide ja toitainetega ning uurime, miks on mõned toiduained kasulikumad kui teised.

Tunnis osalenud õpilane õpilane mõistab paremini elustiili mõju organismile ja oskab teha toitumisel teadlikumaid valikuid. Seda nii ühises toidulauas kui ka iseseisvalt.

Digitunnina
Kestus:
40-45 min
Hind: 3€ õpilane

Muuseumis koha peal
Kestus:
60-75 min
Hind: 6€ õpilane

BRONEERIN TUNNI

MINU MUUTUV MINA

Tunnis uurime mänguliste meetoditega, mida toob endaga kaasa suureks kasvamine. Räägime murdeeas toimuvatest vaimsetest ja kehalistest muutustest ning arengust. Vaatame, kuidas keha arengut ise tähele panna ja kuidas aru saada, et kõik kulgeb just nii nagu peab. Arutame läbi parimad viisid enda hügieeni eest hoolitsemiseks. Arendame kehast rääkimiseks sobilikku sõnavara ja arutleme kellele nö keha kuulub, kuidas ja mis tingimustel peaksid erinevate inimeste vahelised kokkupuuted toimuma. Räägime seksuaalsusest ja soojätkamisest ning sellega seotud tervisest ja heaolust. Mängime „Ei“-mängu, mis julgustab lapsi oma autonoomsuse eest seisma ning tutvume seksuaalõigustega.

Tunni lõpetab külaskäik püsinäituse teematubadesse. Näha saab inimese elu algust ning loote sünnieelset arengut, samuti avastada meeste ja naiste anatoomiat. Võimalus on omal käel ringi vaadata ja külastusjuhile küsimusi esitada.

Programm toetub Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkondliku büroo ja Saksamaa Föderaalse Tervishoiuõppe Keskuse koostatud Euroopa seksuaalhariduse standarditele.

Tervishoiumuuseumi seksuaalhariduse arendusprojekt oli nomineeritud 2019. aasta muuseumihariduse edendaja tiitlile.

Sihtgrupp: 9-13aastased (3.-5. klass)
Kestus: 90 min
Hind: 5€ õpilane

Sissejuhatav video:
Minu muutuv mina

BRONEERIN TUNNI

NÄGEMATA NÄHTUD MAAILM

Silmade kaudu saab inimene ümbritsevast maailmast kuni 80% informatsiooni ning seepärast võib olla paljudel elu pimedana keeruline ettegi kujutada.

Muuseumitunnis mängime läbi pimedana liikumise ja pimeda saatmise, samuti saab õpilane proovida järgi punktkirja lugemise ja kirjutamise. Teeme juttu juhtkoertest ning tutvustame erinevaid abivahendeid, mis pimedate ja vaegnägijate elu lihtsamaks teevad. Lisaks selgitame, kuidas vajadusel pimedat abistada. Pöörame tähelepanu ka silma anatoomiale ning seostame seda enamlevinud nägemishäiretega.

Tunnis osaleja arendab empaatiavõimet, hindab pärast seda rohkem silmade tervise tähtsust ning saab kaasa elulisi oskusi ja soovitusi.

Kestus: 60-75 minutit
Hind: 6€ õpilane

BRONEERIN TUNNI

ESMAABI ABC

Õnnetused ja ootamatud tervisehäired võivad tabada igaüht – tänaval, kodus, koolis või töökohal. Meie moraalne kohus on kannatanut märgata ja vajadusel anda kiirabi saabumiseni esmaabi. Kui meil on teadmised, kuidas kannatanut aidata ning julgus reageerida, võime päästa inimese elu.

Käsitleme muuhulgas esmaabi põletuse korral, hingamisteede avamist, verejooksu sulgemist ning südamemassaaži põhimõtteid. Soovi korral on võimalik harjutada elustamist mannekeeni peal. Julgustame märkama inimese normist erinevat käitumist ja pöörama sellele tähelepanu.

Tunnis osaleja õpib paremini hindama ohusituatsioone, oskab muuta keskkonda turvalisemaks ja kutsuda päästjaid. Samuti oskab õpilane muuseumi püsinäituse abiga leida seoseid lihtsamate esmaabivõtete toimemehhanismide ja inimkeha anatoomia vahel.

Kestus: 60-75 min
Hind: 6€ õpilane

BRONEERIN TUNNI