Meie õnnelikud naabrid

Ülle Kask
Kuraator

Juba teist aastat järjest juhib naaberriik Soome ÜRO õnneraporti edetabelit. Tõestus sellest, et õnnelik saab olla mitte ainult soojal liivarannal palmi all, vaid ka külmal põhjamaal, kus karmide olude kiuste elavad maailma õnnelikumad inimesed. Soome ei ole küll maailma suurim ega võimsaim riik, kuid oma inimestele on tal pakkuda midagi väga väärtuslikku.

Soome puhul võib ühe peamise õnnelikkuse põhjusena välja tuua asjaolu, et on suudetud ka tavaliste, sealhulgas vaeste inimeste elu elamisväärseks muuta. Ajal, mil lõhe rikaste ja vaeste vahel enamikus maailma riikides suureneb, on Soome järjekindlalt töötanud selle nimel, et hoolitseda oma kõige vaesemate kodanike eest. Kedagi ei jäeta üksi. Kõigi eest kantakse hoolt. Arstiabi ja hea haridus on kõigile tasuta, eliitkoolid puuduvad. Ühiskond on tolerantne, demokraatia toimiv ja inimeste ühtekuuluvustunne tugevam kui mujal.

Soome on üks esimesi riike, kus on välja töötatud hierarhiavaba juhtimismudel ja töötajatele pakutakse maksimaalset paindlikkust tööaja ja – koha osas. Samuti on riik jõuliselt tegutsenud soolise palgalõhe kaotamise nimel ja praktiliselt ainus arenenud maailmas, kus isad veedavad aega kooliealiste lastega rohkem kui emad.

Lisaks veel midagi, millega tavaliselt kaasneb ka edukam hakkamasaamine. See on usaldus – usaldus inimeste vahel ja usaldus riiklike institutsioonide, poliitikute, pankade, kindlustusfirmade vastu. Ligi 80% soomlastest usaldab oma politseijõude. Usaldus on midagi, mis on iseloomulik kõikidele Põhjamaa riikidele. See on väga oluline, sest aitab ka keerulised ajad õnnelikumalt üle elada.

On olemas niinimetatud Soome filosoofia, mis väidetavalt toetab kõike seda, mida tähendab olla soomlane – “sisu”. Soomlased ise peavad seda rahvusliku iseloomu väljenduseks. Kuigi selle sõna tõlkimine on peaaegu võimatu, oleks lähim tõlge sarnane ‘tahtejõu’ või ‘stoilise visadusega’. Soome kehastab seda põhimõtet igal juhul.

Soomlaste endi sõnul ei tulene nende õnn mitte ainult heaolupoliitikast, usaldusest või võrdsusest, vaid ka vabadusest. Mõtteviis, et vaba ja iseseisev saab olla ainult siis, kui kõik on võrdselt vabad ja sõltumatud, juhib riigi poliitikakujundamist ja toetab soomlaseks olemise tähendust.

Allikad:

Heikki Väänänen. What Makes Finland The Happiest Country In The World? 
Forbes, 26.05.2020

Liisi Poll. Soome hariduse ime. Postimees, 13.04.2021

Arvamus: Kas eestlased on õnnetud samal põhjusel miks soomlased on õnnelikud? Lõunaeestlane, 25.03.2019

Foto: Tapio Haaja / Unsplash