Noorte aruteluseminar: seksuaalhariduse tervis Eestis

Noorte Vabamu arutelusarja raames toimub 29. novembril kell 16.00 Zoomi vahendusel seksuaaltervise tasuta teemaline vestlusring. Meie muuseumi  eksperdid  Katriin Kütt-Oad ja Marleen Soosaar võtavad arutluse alla rõõmud ja mured meie tänases seksuaalhariduses.

 

Kas ja kuidas kodudes räägitav ja koolides õpetatav valmistab meid ette päris eluks? Milline peaks olema mitmekülgne ja sekspositiivne inimkeha soove, vajadusi ja muutusi käsitlev haridusprogramm? Kuidas me võiksime sinna jõuda?

 

Seminaris jaguneme kolmeks arutelugrupiks.
Vali endale meelepärane teema ning registreeri osalema.

 

Nõusolek

Vaba nõusolek seksiks tähendab, et tegevuses osaletakse omast vabast tahtest ning tuntakse, et soovi korral on võimalik tegevus ka lõpetada. Seda võimekust mõjutavad mitmed aspektid – eneseteadlikkus, teadvuse seisund, suhte turvalisus ja võrdsus.

 

Arutelus kaardistame, kuidas näevad noored seadusemuudatust ja milline probleemistik ümbritseb vaba nõusolekut.

 

Vaba nõusolek lähtub  sekspositiivsest  arusaamast, et turvaline ja hea seks on palju enamat kui oskus kasutada kondoomi ja otsese füüsilise vägivalla puudus. Hea seksi eeldus on see, et kõik osapooled soovivad seda, naudivad tegevust ning on huvitatud partneri(te) naudingust.

Nõusolekut tuleb küsida, vastust kuulata ja seda austada.

 

Hiljuti otsustati Eestis tõsta seksuaalse enesemääramise vanust 14 aastalt 16-le. Mida tähendab “seksuaalse enesemääramise õigus”? Mida tähendab entusiastlik ja informeeritud nõusolek (ingl k consent) seksiks?

 

Loe ka:  Sõnastik: seksuaalne nõusolek

Valitsuse 4.11 istungi kommenteeritud päevakord

 

Enda kehas

Ehkki enamasti teatakse, et iluideaalid muutuvad ajas, siis kellelgi meist pole pääsu oma olevikust, kus erinevad standardid ja normid mõjutavad otseselt, kuidas me iseend kogeme ning millisel viisil kohtleme.

Arutelus proovime saada selgust, millised hetkehoiakud takistavad kõige enam enesest rõõmu tundmast ning kuidas mõjutab üheplaaniline või mitmekesine kehade esindatus meediapildis enesekuvandit.

 

Loe ka:  Kehapositiivsus;  kehahäbistamine;  kehakuvand

 

Nauding ja rahulolu

Naudingu ja rahuloluni jõudmiseks on mitmeid viise. Tabud ja valehäbi piiravad aga selle teema avamist ning tekitavad meeldiva diskussiooni asemel vaikust. Astume oma arutelus sellele vastu ning vaatame, kuidas mõjutavad stereotüübid, kultuurinormid ning meedia meie võimet saada ja pakkuda naudingut.

 

Loe ka:  Aitab orgasmimüüridest ja -puuridest;  Maskuliinsuse lainetav tähendus; The science of sexual satisfaction

 

Et aruteluks paremini valmis olla, võib iga osaleja enne tutvuda ülevaatlike materjalidega seksuaaltervise minevikust, olevikust ja tulevikust Eestis ja mujal maailmas. Kui noortele tundub, et nende koolis pole seksuaalharidus kõige kaasaegsem, siis tasub kuulata, kuidas ennevanasti talulastele kehalisest hügieenist räägiti, kuidas nõukogude ajal tütarlapsi hirmutati ja mida tähendas olla gei ENSVLis.

 

Tervisemuuseumi ekspert Katriin Kütt-Oad uuris 2020. a kevadel kaitstud magistritöös, millised ootused on Eesti noortel koolis antavale seksuaalharidusele ning kuidas on olukord tundides päriselt. Tervisemuuseum pakub  temaatilisi muuseumitunde

ning  õpetajatele töövahendeid inimkeha arengu mitmekesisemaks käsitlemiseks oma tundides.

 

Lihtsat lisalugemist: 
It’s Pronounced Metrosexual: Gender, Sexuality, & Social Justice
Consenti ehk teadvustatud nõusoleku mõiste
Feministeeriumi sõnastik
Jess lapsed! Instagram

 

Kuidas seda teemat ajaloos on käsitletud:

Talurahva seksuaalelu mõistatusi,  Müürileht
Kehalised praktikad ja hügieen 20. sajandi alguses:  Heiki Pärdi eestlaste seksuaaltervisest, YouTube
Sünapsi osa intiimhügieenist ja aluspesust:  Teekond puhtusesse. Aluspesust ja intiimhügieenist
Hoiatusjutud tütarlastele raamatus  “Tütarlapsest sirgub naine”
Kuidas oli olla gei nõukogude ajal: 
Jaanus Samma näitus Vabamus

Kuidas meil praegu olukord koolides on:

Noorte arusaam ja ootused seksuaalharidusest:  Katriin Kütt-Oadi uuring

Uuringut käsitlev  artikkel EPLis
Muuseumitunnid: murdeea muutused ja muutuv seksuaalsus
Tervisedenduse konverents 2021 „Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta“ I sessioon: Seksuaalharidus Eestis – quo vadis?  Tervisedenduse konverents 2021 „Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta“ I sessioon
Seksuaaltervise õppevideod viipekeeles, LGBT Ühing
Tõlgitud nõusoleku video:  Ei tähendab ei!
Seksuaaltervis | Seksuaaltervisest ausalt ja avatult |
Euroopa seksuaalhariduse standardid

 

Kuidas tulevikus ja ideaalis võiks olla? Loodetavasti leiame vastuseid arutelu käigus.

Noorte Vabamu veebipõhine arutelusari alustas 2021 varakevadel, mil sajad noored üle Eesti said kaasa rääkida sellistel olulistel teemadel nagu valitsuskriisi anatoomia, noorte radikaliseerumine ning vaenukõne äratundmine. Käesoleval sügisel jätkame sarja keskkonnateemalise seminariga ja räägime seksuaalharidusest.

 

NoVa seminarisarja korraldajatele on oodatud ka ettepanekud, mis teemadel sooviksid teiste omaealiste seltsis arutleda.

 

Kasutatud fotol mängitakse pärast viljalõikust mängu „Põllusitikas” või „Rukki sitik”. Kihelkonna, 1959. Eesti Rahvaluule Arhiiv, foto 16551

 

Noorte Vabamu seminarisarja toetab Saksamaa Suursaatkond.

Teksti juures kasutatud foto pärineb Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule Arhiivist.