Tule õpetajate infotundidesse 21.09 ja 28.09

  • Kooliõpetajatele 21.09 kell 15–16  zoomis
  • Lasteaiaõpetajatele 28.09 kell 14–15 zoomis

Alanud õppeaastal pakub Tervisemuuseum kooli- ja lasteaialastele rikkalikku ja kaasavat haridusprogrammi.

Kutsume kooli- ja lasteaiaõpetajaid veebi kaudu toimuvatesse infotundidesse, et ühiselt arutada õppimisega seonduvat ja tutvustada Tervisemuuseumi uue hooaja haridustegevusi. Infotunnid on tasuta. Registreerimisel tee valik omale sobivasse tundi.

  • Infotund kooliõpetajatele 21.09 kell 15–16 Zoomi keskkonnas
  • Infotund lasteaia õpetajatele 28.09 kell 14–15 Zoomi keskkonnas

Tunde ja tuure tutvustavad Tervisemuuseumi haridusvõlurid. Koos andragoog Kristi Arendiga võtame fookusesse teismeliste ja lasteaialaste une ning magamisega seotud teemad. Esitleme uut aastanäitust “Uneversum” ja sellega seotud haridusprogammi, mis räägib sellest, kui oluline on uni, mis toimub inimese kehas magamise ajal ja kuidas end öösel hästi välja puhata.

Kristi Arendi on täiskasvanute koolitaja, nõustaja, une- ja eetikahuviline ning unenäituse koostööpartner. Käesoleval aastal valis Eesti Andragoogide Liit Kristi aasta andragoogiks.

NB! Infotundi ja arutelu me ei salvesta. Kasutatud materjalid – slaidid, viited – saadame osalenutele hiljem registreerumisel märgitud e-postiaadressile.

Tule Tervisemuuseumisse õppima, sest meie ainulaadne käed-külge õpikeskkond, pädevad õpetajad ja kaasaegsed aktiivõppel põhinevad õppemetoodikad toovad kasu ja rõõmu nii õpilastele kui õpetajatele.

  • Tunnid ja haridusprogrammid on välja töötatud sihtgrupi põhiselt lasteaedadele, erinevatele kooliastmetele ja täiskasvanutele.
  • Tunnid on koostatud eakohaselt ja õppijakeskelt ning aktiivõppe põhimõtteid rakendades, unustamata sealjuures hoolivust ja pisikest nalja.
  • Tundides kasutame võimalikult palju meie näituseruume, eksponaate, esemeid, kogusid, paneme õpilased avastama ja kaasa mõtlema.

Kohtumiseni Tervisemuuseumis!