Tervisemuuseum on "Tervist edendav töökoht"

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga omistas Eesti Tervisemuuseumile “Tervist edendava töökoha” märgise.

“Tervist edendav töökoht” märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega.

Esitasime TAI, Tööinspektsiooni ja Sotsiaalministeeriumi esindajatele hindamiseks Tervisemuuseumi töökoha tervisedenduse tegevuskava kahes fookusteemas – vaimset tervist toetava töökeskkonna kujundamine ja liikumisaktiivsuse edendamine – järgnevaks kolmeks aastaks.

Kuna Tervisemuuseumi missiooniks on kasvatada inimeste terviseteadlikkust, siis on meile väga oluline ka ise neid soovitusi oma organisatsioonis järgida.

Loe lisaks: Selgusid uued „Tervist edendav töökoht“ märgist kasutada võivad tööandjad