Valminud on analüüs laste ligipääsetavusest Tervisemuuseumis

Äsja valminud laste ligipääsetavuse analüüs annab soovitused, kuidas muuta Tervisemuuseumi näitused kasutajasõbralikumaks ka eelkooliealistele lastele. Rakendusliku Antropoloogia Keskuse teostatud uuringu saime tellida tänu Muinsuskaitseameti „Muuseumide kiirendi“ toetusele.

Eesti Tervisemuuseum on lastega perede seas populaarne ning selleks, et hoida vanu sõpru ja võita uusi, soovime laste külastuskogemust muuta veelgi paremaks. Uuringu eesmärk oli hinnata Tervisemuuseumit laste perspektiivist lähtuvalt – milliseid takistusi nad kogevad muuseumisse tulekul, muuseumis ringiliikumisel, eksponaatidega tutvumisel ja nende mõistmisel. Vaatluste, kooskülastuste, lastegruppide varjutamise ja intervjuude põhjal on 3-7-aastaste laste jaoks Tervisemuuseumi põnevaimaks osaks teemad, millest nad muidu kuulevad vähe, näiteks surm ja sündimine. Kõhedust võivad tekitada organeid ja kehaosi tutvustavad eksponaadid, kus lastel tekib küsimusi selle kohta, kuidas need tehtud on. Ekspositsioon võidaks peredele koos kasutamiseks mõeldud ja hästi selgitatud interaktiivsete tegevuste täiendamisest ning laste vaatamiskõrgusega arvestamisest läbi kogu näituse.

Eesti Tervisemuuseum on võtnud eesmärgiks muuta muuseumi keskkond hästi ligipääsetavaks võimalikult paljudele ja erinevatele inimestele. 2020. aastal alustasime Muinsuskaitseameti „Muuseumide kiirendi“ rahastuse toel projektiga „Kasutajakeskne Tervisemuuseum“, et analüüsida kõige tundlikumate sihtrühmade – laste ja erivajadustega inimeste – muuseumikülastusega seotud ootusi ja takistusi. Kogutud info põhjal planeerime vajalikud arendustööd. Tundlike sihtrühmadega arvestavad lahendused loovad mugavama ja kasutajasõbralikuma muuseumikogemuse ka paljudele teistele.

Loe analüüsi raportit täismahus siit.