Uus välinäitus alkoholipoliitikast ja karskusliikumisest Eestis

Eesti Tervisemuuseum
Tallinna Sadam
PRESSITEADE
7.02.2023

Eesti Tervisemuuseum ja Tallinna Sadam avavad uue välinäituse “Karskelt, kultuurselt või põhjani?”

Sadakonna aastaga on Eestis korduvalt vahetunud poliitilised režiimid, igal neist oma nägemus alkoholipoliitikast. Eesti Tervisemuuseum ja Tallinna Sadam avavad 7.02.2023 sadama D-terminali alal uue välinäituse “Karskelt, kultuurselt või põhjani?”, mis räägib karskusliikumisest ja alkoholipoliitikast Eestis erinevatel aegadel.

Näituse kuraator, Tervisemuuseumi peavarahoidja Eero Kruusmaa põhjendab näituse teemavalikut: “Alates esimese karskusseltsi asutamisest Toris 1889. aastal on riiklik alkoholipoliitika muutunud seinast seina – kuivast seadusest liberaalse alkoholitarbimiseni, puskariajamisest riiklike alkoholipoodideni. Näitusel toome välja möödunud aegade alkoholipoliitika ja karskusliikumise sõlmpunktid ning tutvustame eri aegade propagandatrükiste visuaalset keelt. Näituse kaugem eesmärk on panna iga külastajat analüüsima enda suhet alkoholiga ning indiviidi rolli eeskujuks olemisel.”

Tallinna Sadama Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro lisab: “Tallinna Sadamal on koostööst Eesti Tervisemuuseumiga hea kogemus. Avatav näitus vahetab välja Tervisemuuseumi eelmise välinäituse “Jälle see pandeemia!” Meie jaoks on oluline, et nii meie töötajad kui reisijad hindaksid tervislikku eluviisi, sama oluline on ka linnaruumi laiendamine Vanasadamasse. Tervisemuuseumi näitused täidavad mõlemat eesmärki – tõstavad teadlikkust terviseteemadel ja kutsuvad linnakodanikke liikuma uuenenud sadamaaladele.“ Ühtlasi on uue näituse avamine osa Tallinna Sadama Tervisekuu programmist.

Näituse kujundaja on Maria Muuk. Visuaalse poole rikastamisel olid headeks partneriteks Eesti Rahvusraamatukogu ja Tervise Arengu Instituut. Näituse avamine toimub 7.02 kell 15:00 Tallinna Sadama D-terminali ees Admiraliteedi basseini ääres. Praegustest suundumustest alkoholipoliitikas ja karskusliikumise kõneleb TAI Terviseturunduse keskuse juht Helen Noormets. Terviseteemade kajastamist 1980ndatel riigikirjastuses Eesti Raamat meenutab tollane plakatiosakonna toimetaja Andrei Kormašov.

Tervisemuuseumi jutusaade Sünaps uurib oma värskeimas episoodis #63 – Alkoholipoliitika ja karskusliikumine Eestis, kuidas on läbi aja muutunud alkoholitarvitamisega seotud hoiakud. Millega tegeles karskusliikumine sada aastat tagasi ja kas kõik seltsid olid alati ühel meelel? Kuidas mõjutas karskusseltside tegevust nõukogude okupatsioon ja milliseid muutusi tõi alkoholipoliitikasse Eesti taasiseseisvumine?

Eesti Tervisemuuseum Tallinna vanalinnas on elamuslik meelelahutus- ja õpikeskkond, mis aitab inimestel mõista oma rolli tervise hoidmisel ning teha teadlikke valikuid oma heaolu parandamiseks. Populaarsed teaduspõhised anatoomia- ja terviseteemalised näitused jutustavad inimeseks olemise ilust, võlust ja valust ning innustavad tervise eest hoolt kandma. Muuseum talletab Eesti meditsiiniloolist pärandit. Riiklikku kooliharidust toetab rikkalik haridusprogramm lasteaiast gümnaasiumini.

Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Tallinna Sadam on äri- ja arendustegevuses järjekindlalt vähendanud oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale ning panustanud ühiskonna ja merendussektori kestlikku arengusse. Eesti suurima turismiväravana on Tallinna Sadamal vastutus luua nii Eesti külalistele, Eestist välja sõitvatele inimestele kui ka linnakodanikele atraktiivne avalik ruum Vanasadamas. Tööandjana toetab sadam oma inimeste erialast arengut ning füüsilist ja vaimset tervist.

Pildigalerii näituselt

 

Täiendav info:

Eero Kruusmaa
Näituse kuraator
Eesti Tervisemuuseum
tel. +372 530 73382
eero@tervisemuuseum.ee

Gerda Raag
Turundusspetsialist
Tallinna Sadam
tel. +372 519 65044
e-post: g.raag@ts.ee