Vestlusõhtu "Kuidas tulla toime lapse tunnetega ja seejuures ise rahumeelseks jääda?"

N 24. märtsil
Kell 18.15
Kestus
  1 h 30 min
Tervisemuuseum Lai 30, Tallinn
Pilet 18 €

Ürituse piletiga saad samal päeval enne vestlusõhtut külastada kõiki Tervisemuuseumi näituseid. Näitused on  avatud kuni 18:00.

Ostan pileti

Lapse tunnetega toimetuleku aluseks on paljuski vanema oskus aru saada ja juhtida iseenda tundeid. See on miski, mille oleme kaasa saanud oma kodust. Paraku tulevad paljud meist kodudest, kus tunnetest ei räägitud, veelgi vähem osati nendega midagi peale hakata. Seega peame seda tundetarkust ise õppima, vastasel juhul on meil keeruline oma laste tunnetega toime tulla, neid mõista ja toetada.

Hirm ja ärevus on just nimelt tugevad tunded ning ega neid maha võtta päris ei saa ega olegi vaja. Nad tekivad praegust olukord arvesse võttes paratamatult, oluline on täiskasvanutena aidata lastel nendega toime tulla. Selle aluseks on aga vanemate enda toimetulek iseenda tunnetega. Kui täiskasvanutel endil ärevust ja hirmu väga palju on, nad ei tule sellega toime, siis on neil väga raske ka laste tunnetega olla ja neid selles osas toetada. Lisaks mõjutavad vanemate endi tunded ka laste tundeid, nagu öeldakse – ärevus on nakkav.

Vestlusõhtu fookuses on, mida vanemana teha saan, et aidata lapsel oma tugevate tunnetega toime tulla. Me ei saa otseselt kontrollida ja mõjutada praegust olukorda sõjatandril, kuid see, mida saame teha on just nimelt see, et olla sel raskel ajal oma pere ja laste jaoks olemas, teineteist toetada ja kokku hoida. Ja see on tegelikult juba väga suur asi.

Mis asi on emotsionaalne eneseteadlikkus, kuidas see kujuneb ja meie elu mõjutab? Mismoodi aidata lastel oma tunnetest paremini aru saada, neid sobival viisil väljendada? Kuidas toetada lapsi oma tunnetega toime tulemisel? Kuidas ise selle juures rahulikku meelt säilitada? Kõigest sellest räägimegi.

Tule ja uuri seda vestlusõhtul Tervisemuuseumis psühholoog-pereterapeut Triin Kahrega! Vestlusõhtu on osa muuseumi teemanäituse “Palju õnne!?” publikuprogrammist.

Triin Kahre töötab igapäevaselt peredega nõustades neid erinevate probleemide korral – suhtlemisraskused teismelistega, vanemlike oskuste toetamine, arengukriisid peres, paarisuhteprobleemid, pereliikmete psüühilised probleemid. Triinul on pikk kogemus laste ja noortega töötamisel nii koolisüsteemis kui ka perekeskuses.