Valminud on ligipääsetavuse audit Tervisemuuseumis

Ligipääsetavuse audit kirjeldab ligipääsetavuse hetkeolukorda ja annab soovitused, kuidas muuta Tervisemuuseumi näitused kasutajasõbralikumaks ka liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuudega inimestele. Eesti Puuetega Inimeste Koja koordineeritud uuringu saime tellida tänu Muinsuskaitseameti „Muuseumide kiirendi“ toetusele.

Eesti Tervisemuuseum on võtnud eesmärgiks muuta muuseumi keskkond ligipääsetavamaks paljudele erinevatele inimestele. 2020. aastal alustasime Muinsuskaitseameti „Muuseumide kiirendi“ rahastuse toel projektiga „Kasutajakeskne Tervisemuuseum“, et analüüsida kõige tundlikumate sihtrühmade – laste ja erivajadustega inimeste – muuseumikülastusega seotud ootusi ja takistusi.

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) eestvedamisel hinnati detsembrikuus Eesti Tervisemuuseumi ligipääsetavust puuetega ning erivajadustega inimestele – milliseid takistusi nad muuseumisse tulemisel, muuseumis ringiliikumisel, eksponaatidega tutvumisel ja nende mõistmisel kogevad. Ekspertide väärtusliku tagasiside ja praktiliste soovituste põhjal saame sihtgrupi külastuse kvaliteeti oluliselt tõsta. Kogutud info põhjal koostab muuseum tegevuskava ilmnenud kitsaskohtade ületamiseks ja ekspositsiooni ligipääsetavuse tõstmiseks.

Tundlike sihtrühmadega arvestavad lahendused loovad mugavama muuseumikülastuse ka paljudele teistele külastajatele. Analüüsi teostamisel lähtuti hinnangute ja soovituste andmisele lisaks kehtivale ehitusmäärusele ka üldtunnustatud universaalse disaini seisukohtadest ning valdkondlikest juhistest. Audit sisaldab ka erinevate puuete olemust tutvustavaid materjale.

Loe auditi raportit täismahus siit.