Projektid ja teadustöö

Eesti Tervisemuuseumi teadustöö põhineb kogumis- ja uurimistööl, mis tähendab, et meie eesmärk on suuresti olnud muuseumis säilitatavate museaalide määramine, mõtestamine ja nende lugude kogumine, mida kunagi teati, aga enam ei ole neid, kes neid mäletaks. Muuseumi teadustegevus on seotud ka näituste kureerimise ja väljaannete koostamisega. Ekspertidena antakse soovijatele meditsiiniajaloo alaseid konsultatsioone.  Põhjalikumalt püütakse pöörata tähelepanu ka muuseumis informatsiooni puudumise tõttu arvele võtmata ja muuseumile annetatud esemete, dokumentide ja fotode kirjeldamisele ja määramisele. Esemete puhul püütakse välja selgitada ka nende kasutamisviisid, mis on eriti oluline vanemate arstiriistade puhul. Muuseum pakub uurijatele võimalust kasutada kogudes olevaid meditsiinitöötajate käsikirju ja muid dokumente.

Eesti Teadusagentuuri õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Eesti Tervisemuuseum on koostöös Eesti Teadusagentuuriga korraldanud varasemalt 14-19-aastastele põhikoolis või gümnaasiumis õppivatele noortele uurimistööde konkurssi.  Konkursitööde uurimisobjektiks olid haigused, meditsiinitöötajad (arstid, õed, velskrid) või meditsiiniasutused (haiglad, polikliinikud, sanatooriumid jm), meditsiini seltsid, haiguste ajalugu, rahvameditsiin, ravimite ja farmaatsiatööstuse ning meditsiinitehnika tootmise ajalugu Eestis. Nüüd annab Tervisemuuseum igal aastal välja eriauhindu meditsiini- ja terviseteemalistele uurimistöödele õpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Lisaks tunnustame ka kõige nooremaid uurijaid algkoolide uurimistööde projektide konkursi raames.

Eesti Punane Rist (2019)

Avaldati Eesti Punase Risti ajalugu ja tänaseid igapäevaseid tegevusi kajastav brošüür. Brošüür on rohkete illustratsioonidega, mis on pärit Eesti Tervishoiu Muuseumi, Eesti Punase Risti Peavalitsuse ja piirkondlike liitude fotokogudest. Näitust eksponeeriti mitmetes Eesti tervishoiuasutustes.

Professor Leo Schotter 100 (2018)

Eesti silmaarst TRÜ professor Leo Schotterile oli loodus kinkinud palju andeid. Ta oli suurepärane arst ja arstiteadlane, helilooja, hea käega joonistaja ja huvitav suhtleja.  L. Schotter oli ilmselt üks huvitavamaid isiksusi Nõukogude Eesti arstide seas.  Eesti Tervishoiu Muuseum osales juubeliürituste korraldamisel L. Schotteri elu ja tegevust kajastava materjali kogumisega. Materjalid pärinesid Eesti Rahvusarhiivist.

Eesti Punane Rist 100 (2018)

Aastal 2018 alustasid Eesti Tervishoiu Muuseum ja Eesti Punane Rist koostööd Punase Risti sadat  teguderohket aastat kajastava juubelinäituse  korraldamisega. Projekti eesmärk oli tutvustada Eesti Punast Risti ja selle tegevuse  ajalugu ja tänapäeva. Ekspositsioon koostati Eesti Tervishoiu Muuseumi museaalidest ning Eesti arhiivide materjalidest.  Näitus valmis samal aastal ja on olnud eksponeeritud mitmetes Eestimaa paikades.