Gümnaasium

UUS! TUNNE ENNAST

Üks olulisemaid oskuseid elus on ära tunda, mis teeb sind õnnelikuks ja kuidas liikuda selle suunas. Selleks on oluline hea arusaamine iseendast ja teadmised vaimse tervise hoidmisest.

Muuseumitunnis arutleme vaimse tervise hoidmise tähtsuse üle. Noored uurivad näitusel väikeste rühmadena, millist mõju avaldab koolikiusamine ja stress inimestele ning kuidas saab ennast ja üksteist sellises olukorras aidata. Õpilased saavad läbi mänguliste ülesannete väljendada, mis neid iseloomustab, kuidas märgata enda tugevusi ja väärtustada ennast ning kaaslaseid.

Tunni tegevused tuginevad Tervisemuuseumi aastanäitusel “Palju õnne?!”

Sihtgrupp: gümnaasium
Kestus: 75-90 min
Hind: 7€ õpilane

BRONEERIN TUNNI

DIGITUND – MURDEEA MUUTUSED JA ÄRKAV SEKSUAALSUS

Virtuaalne muuseumitund toetab kodu ja kooli seksuaalhariduse kava, ühendades kureeritud iseõppe juhitud aruteluga. Eesmärgiks on toetada positiivse minapildi kujunemist ja aidata õpilastel mõista nii enda kui kaaslaste seksuaalsust ning kehalise puutumatuse tähtsust. Virtuaaltunnis saavad õpilased ülevaate inimese seksuaalsusest ja teemaga seotud mõistetest. Tutvustame noortele valikuid, mida murdeiga endaga kaasa toob ning selgitame, kuidas kohaneda muutustega, mida ise suunata ei ole võimalik.

Videokõne kujuneb dialoogis noortega ja iga kohtumine on mõnevõrra eriilmeline, kuna lähtutakse ka õpilaste poolt esitatud anonüümsetest küsimustest.

Tund koosneb kahest osast – iseõppest muuseumi interaktiivses veebikeskkonnas ja videokohtumisest muuseumi külastusjuhiga. Vastavalt õpilaste esitatud küsimustele ning vastustele, selgitatakse olulisemaid teemasid, kasutades selleks põnevaid muuseumi eksponaate.

Programm toetub WHO seksuaalhariduse standarditele.

Sihtgrupp: 14-17aastased
Kestus: 60 – 70 min + iseõppe aeg
Hind: 3€ õpilane

Vaata veel tehnilised-praktilised ettevalmistused virtuaalseks muuseumitunniks

BRONEERIN TUNNI

BAKTERID – HALDJAD VÕI DIKTAATORID?

Viimastel aastakümnetel on tehtud inimese ja bakterite kooselust hulgaliselt avastusi, mis on muutnud nii teadmisi kui ka tehnoloogiaid ja seda sümbioosi pole kunagi varem peetud nii oluliseks kui praegu.

Muuseumitunnis tutvuvad õpilased juhendatud rühmatöö käigus mikrobioloogiaga, täpsemalt bakterite uurimisega. Grupitööks muuseumi püsinäitusel antakse igale rühmale tahvelarvuti, milles olev rakendus aitab vajalikku infot otsida. Õppeklassis saab käed külge panna, harjutada mikroskopeerimist, valmistada preparaate ja analüüsida tehtud töö tulemusi. Tegevuste käigus lihvitakse oma koostööoskust ja digipädevusi.

Muuseumitunni lõpuks on õpilased omandanud teadmiseid bakterite uurimise ja kasutamise kohta toiduainetööstuses ning meditsiinis. Samuti on noortel kujunenud arusaam enda mikrobioomi olulisusest ja viisidest, kuidas selle eest hoolt kanda.

Sihtgrupp: 7.-12. klass (6. klass kokkuleppel)
Kestus: 90 min
Hind: 6€ õpilane

BRONEERIN TUNNI

OLLA OLEMAS – VAJALIK LEIN

Külastajate poolt kõrgelt hinnatud aastanäitusest „Loomulik surm“ inspireeritud muuseumitunnis käsitleme surma laiemalt, aga ka isiklikul tasandil. Programm koosneb tuurist teematoas ja sellel järgnevast vestlusringist.

Muuseumi teematoas mõtiskleme, miks on surm ühtaegu ligitõmbav ja eemaletõukav. Uurime, mis toimub kehaga pärast surma ning millised sotsiaalsed normid ja tavad inimese lahkumisega kaasnevad.

Tunni teises pooles mõtestab osaleja, mida lein tema jaoks tähendab ja millised tundeid see võib endaga kaasa tuua ning kuidas selle kõigega toime tulla. Arutelus kaalume erinevate lähenemisviiside mõju ja vajalikkust. Avameelne juhitud vestlus aitab osalejal end isiklikeks kokkupuudeteks leinaga paremini ette valmistada – nii kaotusvalu kogedes kui ka toetava lähedasena.

Programmi loomist nõustas MTÜ Moreno Keskus.
Õpetaja leiab lisamaterjali raamatust “Olla olemas“.

Sihtgrupp: sobib õpilastele al 7. klassist
Kestus: 120 min
Hind: 7€ õpilane

BRONEERIN TUNNI

NÄGEMATA NÄHTUD MAAILM

Silmade kaudu saab inimene ümbritsevast maailmast kuni 80% informatsiooni ning seepärast võib olla paljudel elu pimedana keeruline ettegi kujutada.

Muuseumitunnis mängime läbi pimedana liikumise ja pimeda saatmise, samuti saab õpilane proovida järgi punktkirja lugemise ja kirjutamise. Teeme juttu juhtkoertest ning tutvustame erinevaid abivahendeid, mis pimedate ja vaegnägijate elu lihtsamaks teevad. Lisaks selgitame, kuidas vajadusel pimedat abistada. Pöörame tähelepanu ka silma anatoomiale ning seostame seda enamlevinud nägemishäiretega.

Tunnis osaleja arendab empaatiavõimet, hindab pärast seda rohkem silmade tervise tähtsust ning saab kaasa elulisi oskusi ja soovitusi.

Kestus: 60-75 min
Hind: 6€ õpilane

BRONEERIN TUNNI

ESMAABI ABC

Õnnetused ja ootamatud tervisehäired võivad tabada igaüht – tänaval, kodus, koolis või töökohal. Meie moraalne kohus on kannatanut märgata ja vajadusel anda kiirabi saabumiseni esmaabi. Kui meil on teadmised, kuidas kannatanut aidata ning julgus reageerida, võime päästa inimese elu.

Käsitleme muuhulgas esmaabi põletuse korral, hingamisteede avamist, verejooksu sulgemist ning südamemassaaži põhimõtteid. Soovi korral on võimalik harjutada elustamist mannekeeni peal. Julgustame märkama inimese normist erinevat käitumist ja pöörama sellele tähelepanu.

Tunnis osaleja õpib paremini hindama ohusituatsioone, oskab muuta keskkonda turvalisemaks ja kutsuda päästjaid. Samuti oskab õpilane muuseumi püsinäituse abiga leida seoseid lihtsamate esmaabivõtete toimemehhanismide ja inimkeha anatoomia vahel.

Kestus: 60-75 min
Hind: 6€ õpilane

BRONEERIN TUNNI

TOIDU TULEVIK

ÜRO hinnangul võib inimkonna toitmine olla juba 30 aasta pärast kogu ühiskonnale suureks väljakutseks ning sellele tulevikuprobleemile ja võimalikule toidukriisile tuleb mõelda juba täna.

Muuseumitunnis arutleme kitsaskohtade üle, mis on seotud toidu tootmise, tarbimise ja transpordiga. Rühmatöö formaadis asuvad õpilased tulevikuteadlastena välja töötama innovatiivset lahendust, mis päästaks maailma toidukriisist.

Soovime õpilasi panna mõtlema kuludele, mis on seotud toiduainete tootmisega ning seeläbi pöörama tähelepanu igapäevasele toidu raiskamisele ja võimalustele selle vähendamiseks.

Sihtgrupp: 9.-12. klass (8. kl kokkuleppel)
Kestus: umbes120 min
Hind: 7€ õpilane

Video:Toidu tulevik

BRONEERIN TUNNI

TEADUSTEATER “AVALIK LAHKAMINE”

Avalikud lahkamised kujunesid eriti menukaks keskaegses Euroopas, kus arstid, tudengid ja paremal elujärjel kodanikud kogunesid amfiteatrikujulisse ringauditooriumi ning jälgisid ehtsat lahkamisprotsessi või operatsiooni. Sellest ka nimetus anatoomiateater – Theatrum Anatomicum.

Anatoomiateatri esimeses pooles tutvume meditsiini, täpsemalt anatoomia ajalooga. Vaatame, millised nägid välja vanad anatoomilised joonised, kuidas õpetlased inimkeha ja selle toimimist kujutasid ning sellest aru said. Teises pooles viime läbi “avaliku lahkamise”, võttes abiks silikoonist õppenukk Markuse ja plastinaadid muuseumikogust. Uurime inimkeha siseehitust ja siseorganite tööd. Saame teada, kus organid paiknevad, millised välja näevad ja milleks neid vaja on.

Anatoomiateater toimub neljanda korruse ringauditooriumis ning selle kestel ei külastata muuseumi näituseid. Vaatemäng sobib vanemale koolieale ja täiskasvanutele, kes soovivad kinnistada anatoomiatundides õpitut ning hankida uusi teadmisi meditsiiniajaloost.

Sihtgrupp: al 8. klassist
Kestus: u 60 min
Hind: 5€ õpilane

NB! Kui soovite lisaks “Avalikule lahkamisele” giidituuri muuseumis, siis kestab programm kokku u 2 tundi ja 15 minutit. Hind 8 € õpilane.

BRONEERIN TUNNI

LABORITUND “KUIDAS TÖÖTAB MINU SÜDA?”

Südametöö tagab vere- ja lümfiringluse kaudu vajalike ainete liikumise kõikidesse elundkondadesse, elunditesse ja rakkudesse.

Laboritunnis vaatleme ja arutleme, kuidas inimese süda töötab ning uurime selle seisundi mõõtmisvõimalusi EKG näitel. Kasutades Vernier andmekogujaid saab iga õpilane mõõta enda südame elektrilist aktiivsust ja visualiseerida seda graafilise kujutisena, analüüsida ja võrrelda normväärtustega. Vaatame sagedasemaid elektrokardiogrammis ilmnevaid ebakorrapärasusi. Mõõdame vererõhku ja räägime, kuidas on sellega seotud veresoonte elastsus ja südamelöögid. Samuti selgitame, miks on vererõhu jälgimine oluline, räägime millistes piirides vererõhk võiks olla ja millised tegurid seda mõjutavad.

Tunnis osalenu saab mõõteseadmete kasutamise kogemuse, arendab analüütilist meelt ning mõistab paremini, kuidas tema süda töötab.

Kestus: 75 min (sh 15 min näitusel)
Hind: 6€ õpilane

BRONEERIN TUNNI