I kooliaste

UUS! JUTUPLIIATS

Tervisemuuseumi uues tunnis õpime, mis peitub meie naha all. Uurime erinevaid elundkondi, joonistame neid üheskoos ja arutame, kuidas inimese keha töötab.
Koos juhendajaga muuseumist joonistab iga laps ettevalmistatud töölehele luustiku, südame ja veresooned, seede- ja meeleelundid ning aju. Juhendaja joonistab elundkonnad ekraanile ette ja räägib lisaks, miks on neid vaja, mil viisil nad töötavad ning arutame, kuidas kõik elundid meie keha sisse ära mahuvad.

Loomingulises tunnis valmib neli pilti, igal neist üks elundkond.
Pärast tunni lõppu saavad lapsed koos oma õpetajatega avastada muuseumi teematubasid omal käel.

Kestus: 45 min
Hind: 5 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

UUS! KAISUKARUHAIGLA

Kaisuloomahaigla aitab lastel mänguliselt ravida oma mänguasju. Tunnijuht räägib, mida teha ohuolukorras, kus on vaja ennast või kedagi teist abistada. Samuti räägime kuidas aidata kannatanut, kui on toimunud õnnetus. Läbi mängu tutvume lähemalt arstide tööga ning millal on õige aeg arsti juurde pöörduda.
Selleks igal lapsel tuleb kaasa võtta oma kaisuloom ning mõelda välja lugu, mis kaisukaruga juhtus.

Tunni eesmärk on vähendada hirmu tervishoiutöötajate ees.

Kestus: 45 min
Hind: 5 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

HAKKAME LIIKUMA

Liikumisaasta puhul oleme koostöös Spordimuuseumi, õpetajate ja valdkonna ekspertidega loonud uue muuseumitunni, mis kutsub lapsi liikuma ja mängima.

Uurime lastega Tervisemuuseumi püsinäitusel inimese luid, liigeseid ja lihaseid, vaatame kuidas keha paindub ja liigub. Tunni teises pooles mängime üheskoos koordinatsiooni- ja liikumismänge, mõtleme milline liikumisharrastus on kõige meelepärasem ning milliseid treeninguid tasub proovida.

Pärast tunni lõppu saavad õpilased avastada muuseumit omal käel, mängida ja uurida meie teematube

Kestus: 45-60 min
Hind: 6 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

MINU MUUTUV MINA

Tunnis uurime mänguliste meetoditega, mida toob endaga kaasa suureks kasvamine. Räägime murdeeas toimuvatest vaimsetest ja kehalistest muutustest ning arengust. Vaatame, kuidas keha arengut ise tähele panna ja kuidas aru saada, et kõik kulgeb just nii nagu peab. Arutame läbi parimad viisid enda hügieeni eest hoolitsemiseks. Arendame kehast rääkimiseks sobilikku sõnavara ja arutleme kellele nö keha kuulub, kuidas ja mis tingimustel peaksid erinevate inimeste vahelised kokkupuuted toimuma. Räägime seksuaalsusest ja soojätkamisest ning sellega seotud tervisest ja heaolust. Mängime „Ei“-mängu, mis julgustab lapsi oma autonoomsuse eest seisma ning tutvume seksuaalõigustega.

Tunni lõpetab külaskäik püsinäituse teematubadesse. Näha saab inimese elu algust ning loote sünnieelset arengut, samuti avastada meeste ja naiste anatoomiat. Võimalus on omal käel ringi vaadata ja külastusjuhile küsimusi esitada.

Programm toetub Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkondliku büroo ja Saksamaa Föderaalse Tervishoiuõppe Keskuse koostatud Euroopa seksuaalhariduse standarditele.

Sihtgrupp: 9-13aastased (3.-5. klass)
Kestus: 90 min
Hind: 6 € õpilane

Sissejuhatav video:
Minu muutuv mina

EDASI BRONEERINGUVORMI

SÜDAMESÕBRAD

Süda on elutähtis organ, mis vajab tervena püsimiseks teadlikku ja hoolitsevat peremeest.

Muuseumitunnis uurime mänguliselt, mis südame eriliseks teeb ja kuidas on see seotud kopsude ja vereringega. Õpime tundma südame ehitust ja vaatame lähemalt, millest koosneb veri, mis sellest pidevalt läbi voolab. Räägime, mis on vererõhk ja miks värvitakse õpikutes pooled veresooned siniseks. Kuulame südamelööke, otsime kehalt pulssi ja vaatame, milline näeb välja päris süda. Arutleme, miks on tähtis südant ja kopse tervena hoida ning õpime olema oma südamele parem sõber.

Kestus: 45-60 min
Hind: 5 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

SÖÖ TERVISEKS!

Toidul on inimese elus suur roll ja seepärast on tähtis kujundada harjumused ja omandada algteadmised tervislikust toitumisest võimalikult varakult.

Uurime õpilastega seedeelundkonna toimimist ja selle erinevaid osi. Arutleme tervisliku ja säästliku toitumise vajadusest ning seostame seda taldrikureegli ja toidupüramiidiga. Räägime mitmekesise toitumise tähtsusest, tutvume inimesele vajalike vitamiinide ja toitainetega ning uurime, miks on mõned toiduained kasulikumad kui teised.

Tunnis osalenud õpilane oskab teha toitumisel teadlikumaid valikuid ja mõistab paremini elustiili mõju organismile.

Kestus: 60 min
Hind: 5 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

MINU BAKTERID

Aastanäitusest “Mina, superorganism” inspireeritud muuseumitund räägib bakterite ja inimese kooselust. Tutvustame kiiresti arenevat teadus- ja meditsiiniharu ning räägime, kuidas keha mikroobikooslused mõjutavad igaühe tervist ja heaolu.

Loova muuseumitunni käigus uurime, kes bakterid on, kus neid leidub ja millist rolli nad inimese elus mängivad. Õpilased värvivad akvarellidega paberile Petri tassi, “külvavad” sinna baktereid ja saavad oma töö peale tundi koju kaasa võtta. Eelnevalt selgitame välja, millised bakterid meie ümber ja sees elavad ning teeme tutvust erinevate eluvaldkondadega, kus bakterid on inimese kasuks tööle pandud.

Sihtgrupp: 7-13aastased (1.-5. klass)
Kestus: 60 min
Hind: 5 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

HAMBATUND “TERVE SUU”

Milleks on meil keel, suulagi, kurgunibu, huuled ja hambad? Suuhügieen mõjutab oluliselt inimese tervist ja seepärast tasub sellele tähelepanu pöörata juba varases eas.

Hambatunnis saavad lapsed lähemalt tuttavaks suu erinevate osade ehituse, ülesannete ja toimimisega. Aktiivsel ja mängulisel viisil uurime hambaid suu osana ja hambapesu rolli suuhügieenis. Räägime, mida teeb ortodont ning kuidas käituda hambatrauma korral.

Harjutame hambapesu võtteid ja teeme ise ühe hamba valmis.

Kestus: 45-60 min
Hind: 5 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

MEISTERDADES TARGAKS

Käelised tegevused ja peenmotoorika ning loovuse arendamine – käte ja silmade koostöö, sõrmede liikumise nõtkus ja täpsus – see kõik on kasulik aju arengule ning vaimsele tervisele.

Külastusjuhi juhendamisel voolime polümeersavist hambaid, silmamune või baktereid. Voolimistööd on umbes 2-5 cm suurused ja sobivad nii kaela kui seinale riputamiseks. Sel ajal kui savi ahjus küpseb, lähevad lapsed külastusjuhiga näitusele, et saada meisterdatud hammaste, silmade või bakterite kohta rohkem teada. Polümeersavist taiesed saavad muuseumis valmis ning iga meistrimees võtab oma töö endaga kaas

Kestus: 60 min
Hind: 6 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES

Ka kõige turvalisemas kodus või teel kooli võib peituda ohte, mida alati tähele ei panda või ei osata isegi karta. Kuidas käituda nii, et püsiksime terved ja rõõmsad?

Tunnis suuname lapsi mõtlema võimalikele ohtudele ja nende ennetamisele kodus ja kooliteel. Õpime olema ettevaatlikud ja vajadusel kutsuma abi. Harjutame ka lihtsamaid eakohaseid esmaabivõtteid ja vaatame, kuidas elustada inimest.

Tervisemuuseum oma eksponaatidega pakub ainulaadset keskkonda, sidumaks teoreetiline teadmine esmaabivõttest arusaamaga selle mõjust inimkehale.

Kestus: 60 min
Hind: 5 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI

NÄGEMATA NÄHTUD MAAILM

Tänu silmadele ja nägemismeelele saab aju teada suurema osa ümbritsevas maailmas toimuvast. Meie ümber on aga inimesi, kes ei näe üldse või näevad väga halvasti ja seda võib olla paljudel raske ettegi kujutada. Selles muuseumitunnis me sellist elu uurimegi.

Tunnis osaleja saab mängida läbi pimedana liikumise ja pimeda saatmise, samuti proovida järgi punktkirja lugemise ja kirjutamise. Teeme juttu juhtkoertest ning tutvustame erinevaid abivahendeid, mis pimedate ja vaegnägijate elu lihtsamaks teevad. Lisaks selgitame, kuidas vajadusel pimedat abistada. Pöörame tähelepanu ka nägemismeele toimimisele ja silmade eest hoolitsemise olulisusele.

Tunnis osalenud mõistavad nägemismeele tähtsust ning saavad kaasa elulisi oskusi ja soovitusi.

Kestus: 60 min
Hind: 5 € õpilane

EDASI BRONEERINGUVORMI